Charles Fourier

François Marie Charles Fourier (Besancon, 7. travnja 1772.Pariz, 8. listopada 1837.), francuski utopijski socijalist

François Marie Charles Fourier

Provodio je život trgovca, objavljujući rasprave koje ga izvornošću kritičkih nazora izdvajaju iz mnoštva utopista s početka 19. stoljeća. Potkraj života izvršio je velik utjecaj na francusku, europsku pa i američku društvenu i političku misao.

Fourier u suvremenim društvenim prilikama vidi potpuno nijekanje čovječnosti. Antagonizam čovjeka i društva temeljno je obilježje cjelokupne povijesti. Njegove ideje održale su se u pojedinim aspektima nekih doktrina anarhizma, kooperativnog i sindikalnog pokreta, a može se reći da su anticipirale i određene postavke suvremene industrijske psihologije te sociologije rada. Njegove kritike, uprene protiv egoistične anarhije građanskog društva, protiv cjepkanja vlasništva, njegovo shvaćanje države kao oruđa trgovačke i financijske aristokracije za ugnjetavanje naroda, te shvaćanje građanske demokracije kao "prava jačega", čine ga sastavnim dijelom one društveno-kritičke misli koja je u marksizmu našla svoj praktično-revolucionaran i znanstveni sadržaj. Doktrine sistematizirao je nejgov učenik V. Considerant, a popularizirane su u časopisima Le Phalanstere i La Phalange.

Djela:

  • "Teorija četiriju pokreta i općih sudbina",
  • "Teorija sveopćeg jedinstva i novi industrijski i društveni svijet".