Chilula

Chilula (Bald Hills Indijanci).- /došlo od Yurok Tsulu-la, "people of Tsulu," brda 'Bald Hills'/ je maleno Athapaskan pleme, srodni grupi Hupa i nastanjeni u dolini Redwood Creeka, čija su se sela nalazila na njezinom ušću, Kalifornija. Brojno stanje Chilula nije bilo nikada više od 500 ili 600, da bi im broj 1900. spao na svega 50. –U povijesti su imali 18 sela (Hlichuhwinauhwding, Hontetlme, Howunakut, Kahustahding, Kailuhwtahding, Kailuhwchengetlding, Kinahontahding, Kingkyolai, Kingyukyomunga, Misme, Noleding, Sikingchwungmitahding, Tlocheke, Tlochime, Tondinunding, Tsinsilading, Yinukanomitseding, Yisining'aikut). Od 18 poznatih sela, dva (Howunakut i Noleding) su bila na području Redwood National Parka, i tu su vršena ispitivanja. Na nalazištu je identificirano 6 naselja sa 125 rupa od kuća, odnosno oko 900 osoba. Nevolje za Chilule počinju dolaskom kopača zlata što sporadično potraje do 1860.-tih, nakon čega su upućeni na rezervat Hoopa Valley. Današnja im je lokacija kod Eureke, gdje su organizirani kao 'Chilula Tribe' a jedan dio živi s Hupa Indijancima na rezervatu Hoopa Valley.

KulturaUredi

Chilule su Hupama srodni jezično i kulturno, te u savezu usmjerenom protiv Yurok Indijanaca. Sela su bila locirana na ili blizu donjeg Redwood Creeka. Ljeti su napuštali svoja sela i odlazili na visoku preriju bald Hillsa gdje su sakupljali sjemenje, kopali korijenje i bavili se lovom. Na jesen bi prelazili Redwood Creek i odlazili u sakupljanje, bolje reći 'žetvu' žira. -Kuće su bile drvene a sela su imala i četvrtaste kućice za parne kupelji. Tokom savojih logorovanja po brdima Chilule su isto gradili četvrtaste kuće, ali ove nisu bile ukopane.

Vanjske povezniceUredi