Cognomen

Cognomen (latinski "epitet",pl. Cognomina) je bio trećim dijelom imena redovnog starorimskog imenovanja. Cognomen se najčešće birao na osnovu neke karakterne crte ili fizičke vrline/mane. Kasnije su cognomeni bili djelimično nasljedni, pri čemu je najstariji sin preuzimao očev cognomen.