Cross-kompilator

Cross-kompilator je vrsta kompilatora gdje na nekom računalnom sistemu se vrši prevođenje s višeg jezika na strojni jezik za neki drugi (ciljani sistem - eng. target system). Cross-kompilatori se koriste posebno za računalne sisteme koji nemaju svoj razvojni sistem, kao recimo za ugrađene sisteme i gdje je razvoj u strojnom jeziku prilično nezgrapan.