Državna cesta D57

(Preusmjereno s D57)

D57 je državna cesta koja počinje u samome centru grada Vukovara, raskrižje s D2, a završava na čvoru Lipovac na autocesti A3. Duga je 36,1 km.

Državna cesta D57
Osnovni podaci
Vrsta: državna cesta
Dužina: 36,1
Upravitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Od: D2  Vukovar
Glavni
čvorovi:
D2  Vukovar

Orolik
Nijemci
A3  čvor Lipovac

Do: A3  čvor Lipovac
Regije: Istočna Slavonija
Gradovi: Vukovar

Državna cesta prolazi kroz naselja: Vukovar - Negoslavci - Orolik - Đeletovci - Nijemci - Podgrađe - Apševci - Lipovac.

Izvori uredi