Ovo je glavno značenje pojma Delta. Za druga značenja pogledajte Delta (razdvojba).

Delta (grčki srednji rod: Δέλτα; veliko slovo Δ; malo slovo δ) četvrto je slovo grčkog alfabeta i ima brojčanu vrijednost 4. U starogrčkom se izgovaralo /d/, a u novogrčkom se izgovara /ð/.

grčki alfabet
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
povijest
arhajske lokalne varijante
  • digama
  • heta
  • san
  • can
  • kopa
  • sampi
znamenke
ϛ (6)
ϟ (90)
ϡ (900)
u drugim jezicima
znanstveni simboli

Simbol se često pojavljuje u matematici i fizici, njime se, između ostaloga, označuje delta-funkcija.

Slovo delta vuče podrijetlo od slova dalet iz feničkog pisma:

Proto-semitsko D (riba) Proto-semitsko D (vrata) Feničko dalet Grčko delta
prasemitsko
D (riba)
prasemitsko
D (vrata)
feničko dalet grčko delta

Standardi Unicode i HTML ovako predstavljaju slovo delta:

  Unikod HTML izgled
ovisi o pregledniku
poveznice
(engl.)
k. točka naziv kod entitet
malo slovo δ U+03B4 GREEK SMALL
LETTER DELTA
δ δ δ detaljni podaci
test preglednika
veliko slovo Δ U+0394 GREEK CAPITAL
LETTER DELTA
Δ Δ Δ detaljni podaci
test preglednika