Deseti zagrebački korpus NOVJ-a

Deseti zagrebački korpus NOVJ-a je formiran 19. siječnja 1944. godine od 32. zagorske i 33. hrvatske divizije, Zapadne grupe NOP odreda (Zagrebački, Zagorski i Kalnički partizanski odred) i Trećeg diverzantskog bataljuna. Pri formiranju imao je ukupno 6.335 boraca. Prvi zapovjednik korpusa bio je Vladimir Matetić, a zatim Mate Jerković. Politički komesar bio je Ivan Šibl. Zamjenik zapovjednika i načelnik bio je Nikola Kajić.[1]

Borci Udarne brigade „Braća Radić” u sastavu 10. korpusa u oslobođenom Zagrebu 9. svibnja 1945.

Formiranjem korpusa rasformiran je Štab Druge operativne zone Glavnog štaba NOV-a i PO-a Hrvatske, a njene nadležnosti je preuzeo Štab korpusa. Djelovao je u sjevernom dijelu Hrvatske (tzv. Zagrebačka oblast), na terenu između Ilove, Drave, Slovenije i Save.

Od 16. travnja 1945. godine, nalazio se u sastavu Treće armije JA.

Izvori uredi

  1. Dino Mujadžević (2005): Nikola Kajić, Hrvatski biografski leksikon, LZMK. Pristupljeno 26. lipnja 2016.

Vanjske poveznice uredi