Deskriptor (informacijske znanosti)

Za druga značenja ovog pojma vidi Deskriptor (razdvojba).

Deskriptor (lat. descriptor – koji opisuje), opisnica, opisnik je normirana riječ ili skup riječi indeksnog jezika koji opisuje osnovni sadržaj nekog dokumenta, teksta, zapisa. Koristi se u predmetnom indeksiranju. Deskriptor se oblikuje na osnovi prirodnog jezika odabirom iz niza istoznačnih termina. Odabrana riječ ili sintagma postaje normirani termin i predstavnik toga niza. Deskriptor je sastavni dio tezaurusa, koristi se kod indeksiranja, klasifikacije i pohrane dokumenata te kod pretraživanja dokumentacijskih i informacijskih sustava.


LiteraturaUredi

Hrvatski obiteljski leksikon, 2005. LZMK, http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=7713

Kiš, M. 2000. Informatički rječnik, Naklada Ljevak: Zagreb, str. 293.