Digitalna revolucija

Digitalna revolucija je promjena s analogno mehaničkih i elektronskih tehnologija na digitalne tehnologije (računalna tehnika) koja je uzela maha tijekom 1980-tih do današnjih dana.