Digitalni zvuk

Digitalni zvuk je vrsta reproducije zvuka koja korist pulsnu-kodnu modulaciju i digitalne signale. Ova reproduckija uključuje pretvaraje signala sa analognog na digitanlni, i pretvaranje sa digitalnog signala na analogni, te pohranjivanje toga signala i prijenos.