Dijaliza

Dijaliza (gr. διάλυσις dialysis – labavljenje), u medicini je postupak koji se obavlja kod bolesnika kojima je funkcija bubrega privremeno ili trajno zakazala, i pri tome se uklanjaju otpadne tvari (kreatinin, urea) i prekomjerna tekućina, koje inače uklanjaju bubrezi.

Postoje dvije osnovne vrste dijalize:-->