U fizici je din (od grčke riječi δύναμις (dynamis) što znači sila, snaga) jedinica za silu specificirana u centimetar-gram-sekunda- mjernom sustavu (CGS), prethodniku modernog SI sustava. Jedan din je isto što i 10 µN (mikro newtona).

1 din = 1 g·cm/s² = 10−5 kg·m/s² = 10−5 N
1 newton = 1 kg.m/s² = 105 g.cm/s² = 10 5 din

Din po centimetru je jedinica koja se tradicionalno koristi za mjerenje površinske napetosti, npr. površinska napetost kod destilirane vode je 72 din/cm pri 25 ⁰C), dok je to u SI-sustvu 72⋅10−3 N/m ili 72 mN/m.

Odnosi prema drugim jedinicama za silu navedeni su u tablici:

Mjerne jedinice za silu
njutn din kilopond funta sile poundal
1 N ≡ 1 kg·m·s−2 = 105 dyn ≈ 0,10197 kp ≈ 0,22481 lbf ≈ 7,2330 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g·cm·s−2 ≈ 1,0197·10−6 kp ≈ 2,2481·10−6 lbf ≈ 7,2330·10−5 pdl
1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn gn·(1 kg) ≈ 2,2046 lbf ≈ 70,932 pdl
1 lbf ≈ 4,448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0,45359 kp gn·(1 lb) ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0,014098 kp ≈ 0,031081 lbf ≡ 1 lb·ft/s²
U tablici je korištena vrijednost za gn koja je prihvaćena pri službenoj definiciji kiloponda.