Disaharidi su dvostruki ugljikohidrati. Građeni su od dviju molekula monosaharida. Spaja ih glikozidna veza. Ta veza na anomerni ugljikov atom može biti α ili β.[1]

Saharoza

Ne pokazuju svi disaharidi iste osobine. Monosaharidi u saharozi, α-D-glukopiranoza i β-D-fruktofuranoza povezani su glikozidnom vezom preko svojih anomernih ugljikovih atoma. Posljedično saharoza je nereducirajući šećer te nema mutarotacije.[1]

Drugi poznati disaharidi su maltoza, laktoza. IUPAC definira sve disaharide i polisaharide kao glikozide, u kojima je aglikon također šećer.[2]

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Disaharidi

Izvori

uredi
  1. a b Generalić, Eni. "Disaharid." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 15 Dec. 2015. KTF-Split. {pristupljeno 27. studenoga 2016.}. <http://glossary.periodni.com>.
  2. Generalić, Eni. "Disaharid." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 15 Dec. 2015. KTF-Split. {pristupljeno 27. studenoga 2016.}. <http://glossary.periodni.com>.