Diskurzivni književni oblici

Diskurzivni književni oblici (lat. diskursus - govor, razmišljanje) povezuju znanstveni izraz s elementima lirike, epike i drame, a teže poučavanju:

  1. esej - tekst u kojem se neko književno ili znanstveno pitanje obrađuje na umjetnički način,
  2. putopis - vrsta teksta u kojem putopisac otkriva svoje viđenje krajeva, zemalja, gradova ljudi i običaja,
  3. dnevnik - vrsta teksta u kojem pisac zapisuje dnevne događaji, izražava svoj odnos prema njima i iznosi svoje tumačenje događaja i osoba,
  4. memoari - vrsta teksta u kojem pisac iznosi svoja sjećanja i uspomene na ljude,te događaje iz vlastitog života,
  5. autobiografija - vrsta teksta u kojem pisac prikazuje vlastiti život,
  6. biografija - vrsta teksta u kojem se prikazuje život znamenite osobe.
  7. umjetnička reportaža