Djela apostolska

Novi zavjet
Evanđelja
Poslanice apostola Pavla
Katoličke poslanice
Stari zavjet
Portal: Kršćanstvo
VRU

Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane.

ApostleFedorZubov.jpg


Mogu se smatrati nastavkom Evanđelja po Luki. Pisac prikazuje, kako se širila vijest o Isusu Kristu i njegovu spasiteljskom djelu i kako nastaju kršćanske zajednice po tada poznatom svijetu. Vjesnici Kristova Evanđelja su osobito apostoli, koje pokreće i ispunja snagom Duh Sveti.

Način pisanja sv. Luke, vrlo je njegovan i otmjen stil.


Poglavlja:

  • Proslov
  • I. Crkva u Jeruzalemu
  • II. Prve misije
  • III. Barnabino i Savlovo prvo misijsko putovanje, Sabor u Jeruzalemu
  • IV. Pavlovo drugo misijsko putovanje, Evanđelje u Europi
  • V. Pavlovo treće misijsko putovanje, Završetak poslanja
  • VI. Pavao- sužanj u Kristu, Evanđelje u Rimu
Tekst iz Djela apostolskih (Dj 15, 22–24) iz 7. stoljeća