Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/E

Abecedni popisi naselja u Republici Hrvatskoj

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Izvori: Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Wikidata Q119585703Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. – stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima (hrvatski i engleski). Državni zavod za statistiku. 22. rujna 2022. Wikidata Q118496886Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06., 125/06.-ispravak, 16/07.-ispravak, 95/08.–Odluka USRH, 46/10.-ispravak, 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.)
Dodatak:Popis općina u Hrvatskoj | Dodatak:Popis gradova u Hrvatskoj


Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj — E
naselje grad ili općina županija
Eminovci Jakšić Požeško-slavonska županija
Emovački Lug Požega Požeško-slavonska županija
Ercegovci Dicmo Splitsko-dalmatinska županija
Erdelj Generalski Stol Karlovačka županija
Erdovec Križevci Koprivničko-križevačka županija
Erdut Erdut Osječko-baranjska županija
Erkovčići Buzet Istarska županija
Ernestinovo Ernestinovo Osječko-baranjska županija
Ertić Žakanje Karlovačka županija
Ervenik Ervenik Šibensko-kninska županija
Ervenik Zlatarski Zlatar Krapinsko-zagorska županija
Ervenik Zlatarski Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska županija
Eržišće Sveta Nedelja Istarska županija