Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/I

Abecedni popisi naselja u Republici Hrvatskoj

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Izvori: Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Wikidata Q119585703Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. – stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima (hrvatski i engleski). Državni zavod za statistiku. 22. rujna 2022. Wikidata Q118496886Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06., 125/06.-ispravak, 16/07.-ispravak, 95/08.–Odluka USRH, 46/10.-ispravak, 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.)
Dodatak:Popis općina u Hrvatskoj | Dodatak:Popis gradova u Hrvatskoj


Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj — I
naselje grad ili općina županija
Ičići Opatija Primorsko-goranska županija
Ićevo Skradin Šibensko-kninska županija
Igrane Podgora Splitsko-dalmatinska županija
Igrišće Jakovlje Zagrebačka županija
Ika Opatija Primorsko-goranska županija
Ilača Tovarnik Vukovarsko-srijemska županija
Ilmin Dvor Čađavica Virovitičko-podravska županija
Ilok Ilok Vukovarsko-srijemska županija
Ilova Kutina Sisačko-moslavačka županija
Ilovac Ozalj Karlovačka županija
Ilovačak Glina Sisačko-moslavačka županija
Ilovik Čavle Primorsko-goranska županija
Ilovik Mali Lošinj Primorsko-goranska županija
Ilovski Klokočevac Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Imbriovec Đelekovec Koprivničko-križevačka županija
Imbriovec Jalžabetski Jalžabet Varaždinska županija
Imotica Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Imotski Imotski Splitsko-dalmatinska županija
Imrijevci Čaglin Požeško-slavonska županija
Imsovac Končanica Bjelovarsko-bilogorska županija
Ipši Oprtalj Istarska županija
Irinovac Rakovica Karlovačka županija
Islam Grčki Benkovac Zadarska županija
Islam Latinski Posedarje Zadarska županija
Ist Zadar Zadarska županija
Istočni Trojvrh Josipdol Karlovačka županija
Iševnica Delnice Primorsko-goranska županija
Ivan Dolac Jelsa Splitsko-dalmatinska županija
Ivanbegovina Podbablje Splitsko-dalmatinska županija
Ivanbrijeg Slatina Virovitičko-podravska županija
Ivančani Farkaševac Zagrebačka županija
Ivančec Rasinja Koprivničko-križevačka županija
Ivančići Jastrebarsko Zagrebačka županija
Ivančići Pokupski Karlovac Karlovačka županija
Ivandol Brestovac Požeško-slavonska županija
Ivanec Ivanec Varaždinska županija
Ivanec Bistranski Zaprešić Zagrebačka županija
Ivanec Križevački Križevci Koprivničko-križevačka županija
Ivanečka Željeznica Ivanec Varaždinska županija
Ivanečki Vrhovec Ivanec Varaždinska županija
Ivanečko Naselje Ivanec Varaždinska županija
Ivanić Desinićki Desinić Krapinsko-zagorska županija
Ivanić Košnički Desinić Krapinsko-zagorska županija
Ivanić Miljanski Zagorska Sela Krapinsko-zagorska županija
Ivanić-Grad Ivanić-Grad Zagrebačka županija
Ivanja Reka Zagreb Grad Zagreb
Ivanje Cres Primorsko-goranska županija
Ivanjski Bok Sunja Sisačko-moslavačka županija
Ivanković Selo Karlovac Karlovačka županija
Ivankovo Ivankovo Vukovarsko-srijemska županija
Ivanovac Antunovac Osječko-baranjska županija
Ivanovci Čaglin Požeško-slavonska županija
Ivanovci Valpovo Osječko-baranjska županija
Ivanovci Đakovački Đakovo Osječko-baranjska županija
Ivanovec Čakovec Međimurska županija
Ivanovo Viljevo Osječko-baranjska županija
Ivanovo Polje Dežanovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Ivanovo Selo Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Ivanska Ivanska Bjelovarsko-bilogorska županija
Ivići Sveti Lovreč Istarska županija
Ivoševci Kistanje Šibensko-kninska županija
Ivošević Selo Karlovac Karlovačka županija
Izimje Jastrebarsko Zagrebačka županija