Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/M

Abecedni popisi naselja u Republici Hrvatskoj

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Izvori: Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Wikidata Q119585703Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. – stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima (hrvatski i engleski). Državni zavod za statistiku. 22. rujna 2022. Wikidata Q118496886Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06., 125/06.-ispravak, 16/07.-ispravak, 95/08.–Odluka USRH, 46/10.-ispravak, 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.)
Dodatak:Popis općina u Hrvatskoj | Dodatak:Popis gradova u Hrvatskoj


Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj — M
naselje grad ili općina županija
Macinec Nedelišće Međimurska županija
Macute Voćin Virovitičko-podravska županija
Mače Mače Krapinsko-zagorska županija
Mački Farkaševac Zagrebačka županija
Mačkovac Voćin Virovitičko-podravska županija
Mačkovac Vrbje Brodsko-posavska županija
Mačkovec Čakovec Međimurska županija
Mačkovo Selo Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Madaraševec Martijanec Varaždinska županija
Madžarevo Novi Marof Varaždinska županija
Madžari Sisak Sisačko-moslavačka županija
Magadenovac Magadenovac Osječko-baranjska županija
Magadinovac Orahovica Virovitičko-podravska županija
Magić Mala Nova Kapela Brodsko-posavska županija
Maglenča Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska županija
Mahićno Karlovac Karlovačka županija
Mahovo Martinska Ves Sisačko-moslavačka županija
Maja Glina Sisačko-moslavačka županija
Majar Levanjska Varoš Osječko-baranjska županija
Majdan Dvor Sisačko-moslavačka županija
Majer Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Majerje Petrijanec Varaždinska županija
Majkovec Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija
Majkovi Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Majkusi Višnjan Istarska županija
Majske Poljane Glina Sisačko-moslavačka županija
Majski Trtnik Glina Sisačko-moslavačka županija
Majške Međe Jagodnjak Osječko-baranjska županija
Majur Farkaševac Zagrebačka županija
Majur Majur Sisačko-moslavačka županija
Majurec Križevci Koprivničko-križevačka županija
Makarska Makarska Splitsko-dalmatinska županija
Maklen Brod Moravice Primorsko-goranska županija
Makloševac Našice Osječko-baranjska županija
Makoše Župa dubrovačka Dubrovačko-neretvanska županija
Makov Hrib Čabar Primorsko-goranska županija
Makovci Grožnjan Istarska županija
Mala Babina Gora Đulovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Barna Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Branjska Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Mala Bršljanica Garešnica Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Buna Velika Gorica Zagrebačka županija
Mala Ciglena Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Crkvina Krnjak Karlovačka županija
Mala Črešnjevica Pitomača Virovitičko-podravska županija
Mala Dapčevica Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Dobra Skrad Primorsko-goranska županija
Mala Erpenja Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska županija
Mala Gora Pregrada Krapinsko-zagorska županija
Mala Gorica Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Mala Gorica Sveta Nedelja Zagrebačka županija
Mala Gradusa Sunja Sisačko-moslavačka županija
Mala Hrastilnica Križ Zagrebačka županija
Mala Jasenovača Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Jazbina Samobor Zagrebačka županija
Mala Klisa Đulovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Kopanica Velika Kopanica Brodsko-posavska županija
Mala Kosa Barilović Karlovačka županija
Mala Kosnica Velika Gorica Zagrebačka županija
Mala Lešnica Delnice Primorsko-goranska županija
Mala Ludina Velika Ludina Sisačko-moslavačka županija
Mala Milešina Muć Splitsko-dalmatinska županija
Mala Mlaka Zagreb Grad Zagreb
Mala Mlinska Velika Trnovitica Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Mučna Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Mala Ostrna Dugo Selo Zagrebačka županija
Mala Pačetina Petrovsko Krapinsko-zagorska županija
Mala Paka Žakanje Karlovačka županija
Mala Paukova Sunja Sisačko-moslavačka županija
Mala Peratovica Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Pisanica Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Plana Gospić Ličko-senjska županija
Mala Rakovica Samobor Zagrebačka županija
Mala Rasinjica Rasinja Koprivničko-križevačka županija
Mala Rijeka Rasinja Koprivničko-križevačka županija
Mala Solina Glina Sisačko-moslavačka županija
Mala Subotica Mala Subotica Međimurska županija
Mala Trapinska Suhopolje Virovitičko-podravska županija
Mala Trnovitica Velika Trnovitica Bjelovarsko-bilogorska županija
Mala Učka Mošćenička Draga Primorsko-goranska županija
Mala Učka Opatija Primorsko-goranska županija
Mala Vranovina Topusko Sisačko-moslavačka županija
Male Drage Brod Moravice Primorsko-goranska županija
Male Mune Matulji Primorsko-goranska županija
Male Sesvete Križevci Koprivničko-križevačka županija
Male Srakane Mali Lošinj Primorsko-goranska županija
Malešević Selo Vojnić Karlovačka županija
Maletići Netretić Karlovačka županija
Mali Banovac Pakrac Požeško-slavonska županija
Mali Bastaji Đulovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mali Bilač Pleternica Požeško-slavonska županija
Mali Botinovac Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Mali Brezovec Gradec Zagrebačka županija
Mali Brgud Matulji Primorsko-goranska županija
Mali Budići Pakrac Požeško-slavonska županija
Mali Bukovec Mače Krapinsko-zagorska županija
Mali Bukovec Mali Bukovec Varaždinska županija
Mali Carevdar Križevci Koprivničko-križevačka županija
Mali Dol Kraljevica Primorsko-goranska županija
Mali Erjavec Ozalj Karlovačka županija
Mali Golji Sveta Nedelja Istarska županija
Mali Gorenec Bednja Varaždinska županija
Mali Grabičani Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Mali Gradac Glina Sisačko-moslavačka županija
Mali Grđevac Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mali Iž Zadar Zadarska županija
Mali Jadrč Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Mali Komor Mače Krapinsko-zagorska županija
Mali Kozinac Barilović Karlovačka županija
Mali Lipovec Samobor Zagrebačka županija
Mali Lošinj Mali Lošinj Primorsko-goranska županija
Mali Lovrečan Cestica Varaždinska županija
Mali Lug Čabar Primorsko-goranska županija
Mali Mihaljevec Sveti Juraj na Bregu Međimurska županija
Mali Miletinac Đulovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Mali Mlun Buzet Istarska županija
Mali Modruš Potok Netretić Karlovačka županija
Mali Obljaj Glina Sisačko-moslavačka županija
Mali Otok Legrad Koprivničko-križevačka županija
Mali Pašijan Garešnica Bjelovarsko-bilogorska županija
Mali Podol Cres Primorsko-goranska županija
Mali Poganac Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Mali Potočec Križevci Koprivničko-križevačka županija
Mali Prolog Pojezerje Dubrovačko-neretvanska županija
Mali Rastovac Crnac Virovitičko-podravska županija
Mali Raven Križevci Koprivničko-križevačka županija
Mali Ston Ston Dubrovačko-neretvanska županija
Mali Tabor Hum na Sutli Krapinsko-zagorska županija
Mali Turini Sveta Nedelja Istarska županija
Mali Vareški Marčana Istarska županija
Mali Vrh Kamanjski Kamanje Karlovačka županija
Mali Vuković Slunj Karlovačka županija
Mali Zdenci Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Malička Topusko Sisačko-moslavačka županija
Malik Bosiljevo Karlovačka županija
Malinci Ozalj Karlovačka županija
Malino Oriovac Brodsko-posavska županija
Malinovac Magadenovac Osječko-baranjska županija
Malinska Malinska – Dubašnica Primorsko-goranska županija
Mališi Višnjan Istarska županija
Maljevac Cetingrad Karlovačka županija
Maljevačko Selište Cetingrad Karlovačka županija
Maljkovo Hrvace Splitsko-dalmatinska županija
Malo Grablje Hvar Splitsko-dalmatinska županija
Malo Gradišće Cestica Varaždinska županija
Malo Korenovo Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska županija
Malo Krčevo Majur Sisačko-moslavačka županija
Malo Polje Perušić Ličko-senjska županija
Malo Selce Skrad Primorsko-goranska županija
Malo Selo Delnice Primorsko-goranska županija
Malo Trojstvo Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska županija
Malo Vukovje Garešnica Bjelovarsko-bilogorska županija
Malunje Jastrebarsko Zagrebačka županija
Mandalenčići Gračišće Istarska županija
Mandaljena Župa dubrovačka Dubrovačko-neretvanska županija
Mandić Selo Vojnić Karlovačka županija
Mandićevac Drenje Osječko-baranjska županija
Mandli Čabar Primorsko-goranska županija
Mandre Kolan Zadarska županija
Manja Vas Samobor Zagrebačka županija
Manjadvorci Barban Istarska županija
Manjerovići Karlovac Karlovačka županija
Maovice Vrlika Splitsko-dalmatinska županija
Maranovići Mljet Dubrovačko-neretvanska županija
Marasi Vrsar Istarska županija
Marceljani Labin Istarska županija
Marčan Vinica Varaždinska županija
Marčana Marčana Istarska županija
Marčani Čazma Bjelovarsko-bilogorska županija
Marčelji Viškovo Primorsko-goranska županija
Marčenegla Buzet Istarska županija
Mareda Novigrad Istarska županija
Marenić Vrbovec Zagrebačka županija
Maretić Hrašćina Krapinsko-zagorska županija
Maretići Višnjan Istarska županija
Margečan Ivanec Varaždinska županija
Marići Kanfanar Istarska županija
Marići Sveta Nedelja Istarska županija
Marigutić Budinščina Krapinsko-zagorska županija
Marija Bistrica Marija Bistrica Krapinsko-zagorska županija
Marija Gorica Marija Gorica Zagrebačka županija
Marija Magdalena Pušća Zagrebačka županija
Marija Trošt Delnice Primorsko-goranska županija
Marijanci Marijanci Osječko-baranjska županija
Marina Marina Splitsko-dalmatinska županija
Marinbrod Glina Sisačko-moslavačka županija
Marinci Buzet Istarska županija
Marinci Nuštar Vukovarsko-srijemska županija
Marindolsko Brdo Slunj Karlovačka županija
Marindvor Požega Požeško-slavonska županija
Marinec Pregrada Krapinsko-zagorska županija
Marinići Viškovo Primorsko-goranska županija
Marinje Zemlje Vis Splitsko-dalmatinska županija
Marino Selo Lipik Požeško-slavonska županija
Marinovec Križevci Koprivničko-križevačka županija
Marinovec Zelinski Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija
Marjančaci Valpovo Osječko-baranjska županija
Marjanski Ivanovci Marijanci Osječko-baranjska županija
Markoci Sveta Nedelja Istarska županija
Markovac Biskupija Šibensko-kninska županija
Markovac Daruvar Bjelovarsko-bilogorska županija
Markovac Velika Požeško-slavonska županija
Markovac Višnjan Istarska županija
Markovac Križevački Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka županija
Markovac Našički Našice Osječko-baranjska županija
Marković Selo Ogulin Karlovačka županija
Markovići Vižinada Istarska županija
Markovo Slatina Virovitičko-podravska županija
Markovo Polje Zagreb Grad Zagreb
Markušbrijeg Lobor Krapinsko-zagorska županija
Markuševec Turopoljski Velika Gorica Zagrebačka županija
Markušica Markušica Vukovarsko-srijemska županija
Markušići Žumberak Zagrebačka županija
Marlovac Barilović Karlovačka županija
Marof Sveti Martin na Muri Međimurska županija
Maršići Malinska – Dubašnica Primorsko-goranska županija
Martijanec Martijanec Varaždinska županija
Martin Našice Osječko-baranjska županija
Martina Mošćenička Draga Primorsko-goranska županija
Martinac Čazma Bjelovarsko-bilogorska županija
Martinac Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska županija
Martinci Miholjački Podravska Moslavina Osječko-baranjska županija
Martinčići Grožnjan Istarska županija
Martinec Orehovički Bedekovčina Krapinsko-zagorska županija
Martinić Mali Bukovec Varaždinska županija
Martinišće Zabok Krapinsko-zagorska županija
Martinkovec Varaždinske Toplice Varaždinska županija
Martinovići Glina Sisačko-moslavačka županija
Martinovići Župa dubrovačka Dubrovačko-neretvanska županija
Martinovo Selo Jelenje Primorsko-goranska županija
Martinska Ves Martinska Ves Sisačko-moslavačka županija
Martinska Ves Vrbovec Zagrebačka županija
Martinski Vrh Ribnik Karlovačka županija
Martinšćica Cres Primorsko-goranska županija
Martinšćina Zlatar Krapinsko-zagorska županija
Martinuševec Gornji Mihaljevec Međimurska županija
Martiša Ves Pregrada Krapinsko-zagorska županija
Maruševec Maruševec Varaždinska županija
Marušići Buje Istarska županija
Marušići Omiš Splitsko-dalmatinska županija
Maružini Kanfanar Istarska županija
Maslenica Jasenice Zadarska županija
Maslenjača Đulovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Maslinica Šolta Splitsko-dalmatinska županija
Mastelići Vižinada Istarska županija
Mastrinka Trogir Splitsko-dalmatinska županija
Mašić Dragalić Brodsko-posavska županija
Mašvina Rakovica Karlovačka županija
Matase Promina Šibensko-kninska županija
Matenci Donja Stubica Krapinsko-zagorska županija
Materada Umag Istarska županija
Mateše Bosiljevo Karlovačka županija
Mateško Selo Generalski Stol Karlovačka županija
Matići Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Matijaši Žminj Istarska županija
Matijevići Dvor Sisačko-moslavačka županija
Matijevići Kula Norinska Dubrovačko-neretvanska županija
Matković Mala Podcrkavlje Brodsko-posavska županija
Matohanci Kanfanar Istarska županija
Matulini Poreč Istarska županija
Matulji Matulji Primorsko-goranska županija
Maturovec Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska županija
Maurovići Barilović Karlovačka županija
Mavrinci Čavle Primorsko-goranska županija
Mazin Gračac Zadarska županija
Mece Darda Osječko-baranjska županija
Mečenčani Donji Kukuruzari Sisačko-moslavačka županija
Medak Gospić Ličko-senjska županija
Medaki Sveti Lovreč Istarska županija
Medari Dragalić Brodsko-posavska županija
Medinci Slatina Virovitičko-podravska županija
Medov Dolac Lovreć Splitsko-dalmatinska županija
Medsave Samobor Zagrebačka županija
Medulin Medulin Istarska županija
Medveja Lovran Primorsko-goranska županija
Medveje Buzet Istarska županija
Medven Draga Krašić Zagrebačka županija
Medvidići Sveti Lovreč Istarska županija
Medvidovića Draga Imotski Splitsko-dalmatinska županija
Medviđa Benkovac Zadarska županija
Međa Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka županija
Međare Skradin Šibensko-kninska županija
Međedi Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Međeđak Plaški Karlovačka županija
Međeđak Utinjski Vojnić Karlovačka županija
Međurača Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska županija
Međurače Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Međurić Kutina Sisačko-moslavačka županija
Mekiši kod Kaštelira Kaštelir-Labinci Istarska županija
Mekiši kod Vižinade Vižinada Istarska županija
Melinovac Donji Lapac Ličko-senjska županija
Meljan Bednja Varaždinska županija
Melnica Barban Istarska županija
Melnice Senj Ličko-senjska županija
Merag Cres Primorsko-goranska županija
Merenje Zaprešić Zagrebačka županija
Merhatovec Selnica Međimurska županija
Merišće Buje Istarska županija
Merolino Sikirevačko Strizivojna Osječko-baranjska županija
Metajna Novalja Ličko-senjska županija
Metković Metković Dubrovačko-neretvanska županija
Metohija Ston Dubrovačko-neretvanska županija
Mezinovac Perušić Ličko-senjska županija
Mičetići Poreč Istarska županija
Mičetinac Đurđevac Koprivničko-križevačka županija
Mičevec Velika Gorica Zagrebačka županija
Mičijevac Križevci Koprivničko-križevačka županija
Migalovci Čaglin Požeško-slavonska županija
Mihajlije Brestovac Požeško-slavonska županija
Mihalić Selo Duga Resa Karlovačka županija
Mihalj Slivno Dubrovačko-neretvanska županija
Mihaljekov Jarek Krapina Krapinsko-zagorska županija
Mihaljevac Plitvička Jezera Ličko-senjska županija
Mihaljevci Požega Požeško-slavonska županija
Mihaljevići Pleternica Požeško-slavonska županija
Mihanići Konavle Dubrovačko-neretvanska županija
Mihanovićev Dol Klanjec Krapinsko-zagorska županija
Mihatovići Poreč Istarska županija
Mihelići Poreč Istarska županija
Miholašćica Cres Primorsko-goranska županija
Miholec Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka županija
Miholjački Poreč Donji Miholjac Osječko-baranjska županija
Miholjanec Virje Koprivničko-križevačka županija
Miholjsko Vojnić Karlovačka županija
Mihotići Matulji Primorsko-goranska županija
Mihovljan Čakovec Međimurska županija
Mihovljan Mihovljan Krapinsko-zagorska županija
Mijaca Vrgorac Splitsko-dalmatinska županija
Mijači Brestovac Požeško-slavonska županija
Miklavec Podturen Međimurska županija
Mikleuš Mikleuš Virovitičko-podravska županija
Mikleuška Kutina Sisačko-moslavačka županija
Mikluševci Tompojevci Vukovarsko-srijemska županija
Mikovec Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka županija
Mikulići Konavle Dubrovačko-neretvanska županija
Miladini Jastrebarsko Zagrebačka županija
Milanezi Višnjan Istarska županija
Milani Bosiljevo Karlovačka županija
Milanlug Čaglin Požeško-slavonska županija
Milanovac Crnac Virovitičko-podravska županija
Milanovac Velika Požeško-slavonska županija
Milanovac Virovitica Virovitičko-podravska županija
Milaševac Čazma Bjelovarsko-bilogorska županija
Milaši Jelenje Primorsko-goranska županija
Milčetići Malinska – Dubašnica Primorsko-goranska županija
Milekovo Selo Donja Stubica Krapinsko-zagorska županija
Miličani Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Milinac Levanjska Varoš Osječko-baranjska županija
Milivojevci Velika Požeško-slavonska županija
Miljana Zagorska Sela Krapinsko-zagorska županija
Miljanovac Sirač Bjelovarsko-bilogorska županija
Miljevac Slunj Karlovačka županija
Miljevci Nova Bukovica Virovitičko-podravska županija
Milna Hvar Splitsko-dalmatinska županija
Milna Milna Splitsko-dalmatinska županija
Milna Vis Splitsko-dalmatinska županija
Milohnići Krk Primorsko-goranska županija
Miloševac Barilović Karlovačka županija
Milotski Breg Gračišće Istarska županija
Milovčići Malinska – Dubašnica Primorsko-goranska županija
Mimice Omiš Splitsko-dalmatinska županija
Miočić Drniš Šibensko-kninska županija
Miočinovići Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Miranje Benkovac Zadarska županija
Mirca Supetar Splitsko-dalmatinska županija
Mirkopolje Krašić Zagrebačka županija
Mirkovac Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska županija
Mirkovci Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija
Mirkovec Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska županija
Mirkovec Breznički Breznica Varaždinska županija
Mirlović Polje Ružić Šibensko-kninska županija
Mirlović Zagora Unešić Šibensko-kninska županija
Mislina Zažablje Dubrovačko-neretvanska županija
Mišinci Žakanje Karlovačka županija
Mišinka Kutina Sisačko-moslavačka županija
Miškovići Pag Zadarska županija
Mišljenovac Donji Lapac Ličko-senjska županija
Mitlo Marina Splitsko-dalmatinska županija
Mitrovac Čeminac Osječko-baranjska županija
Mitrovac Kutjevo Požeško-slavonska županija
Mjesto Primišlje Slunj Karlovačka županija
Mladenići Viškovo Primorsko-goranska županija
Mlaka Jasenovac Sisačko-moslavačka županija
Mlaka Rakovec Zagrebačka županija
Mlaka Antinska Tordinci Vukovarsko-srijemska županija
Mlakovac Krnjak Karlovačka županija
Mlakva Perušić Ličko-senjska županija
Mlinari Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Mlini Župa dubrovačka Dubrovačko-neretvanska županija
Mlinište Zažablje Dubrovačko-neretvanska županija
Mlinski Vinogradi Velika Trnovitica Bjelovarsko-bilogorska županija
Močići Konavle Dubrovačko-neretvanska županija
Močile Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Modrino Selo Kistanje Šibensko-kninska županija
Modrovec Gornja Stubica Krapinsko-zagorska županija
Modruš Josipdol Karlovačka županija
Modrušani Žminj Istarska županija
Mogorić Gospić Ličko-senjska županija
Mohovo Ilok Vukovarsko-srijemska županija
Mokošica Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija
Mokreš Čaglin Požeško-slavonska županija
Mokrica Tomaševečka Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija
Mokrice Oroslavje Krapinsko-zagorska županija
Mokrice Miholečke Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka županija
Mokro Polje Ervenik Šibensko-kninska županija
Molat Zadar Zadarska županija
Molunat Konavle Dubrovačko-neretvanska županija
Molve Molve Koprivničko-križevačka županija
Molve Grede Molve Koprivničko-križevačka županija
Molvice Kalinovac Koprivničko-križevačka županija
Molvice Samobor Zagrebačka županija
Momčilovića Kosa Glina Sisačko-moslavačka županija
Momići Kula Norinska Dubrovačko-neretvanska županija
Momjan Buje Istarska županija
Monterol Umag Istarska županija
Montižana Poreč Istarska županija
Montovani Pićan Istarska županija
Moravče Zagreb Grad Zagreb
Moravice Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Moravička Sela Brod Moravice Primorsko-goranska županija
Morpolača Stankovci Zadarska županija
Moseć Ružić Šibensko-kninska županija
Moslavačka Slatina Popovača Sisačko-moslavačka županija
Most Buzet Istarska županija
Most-Raša Raša Istarska županija
Mostari Dubrava Zagrebačka županija
Mošanci Žakanje Karlovačka županija
Mošćenica Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Mošćenice Mošćenička Draga Primorsko-goranska županija
Mošćenička Draga Mošćenička Draga Primorsko-goranska županija
Moštanica Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Motovun Motovun Istarska županija
Movrač Kraljevec na Sutli Krapinsko-zagorska županija
Možđenec Novi Marof Varaždinska županija
Mracelj Vojnić Karlovačka županija
Mraclin Velika Gorica Zagrebačka županija
Mračaj Majur Sisačko-moslavačka županija
Mračaj Krstinjski Vojnić Karlovačka županija
Mračin Netretić Karlovačka županija
Mratovo Promina Šibensko-kninska županija
Mravince Solin Splitsko-dalmatinska županija
Mravinjac Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija
Mravnica Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Mravnica Šibenik Šibensko-kninska županija
Mrčevo Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija
Mrežnica Barilović Karlovačka županija
Mrežničke Poljice Duga Resa Karlovačka županija
Mrežnički Brest Generalski Stol Karlovačka županija
Mrežnički Brig Duga Resa Karlovačka županija
Mrežnički Novaki Duga Resa Karlovačka županija
Mrežnički Varoš Duga Resa Karlovačka županija
Mrežničko Dvorište Duga Resa Karlovačka županija
Mrgani Kanfanar Istarska županija
Mrkopalj Mrkopalj Primorsko-goranska županija
Mrkoplje Brestovac Požeško-slavonska županija
Mrljane Pašman Zadarska županija
Mrzla Vodica Lokve Primorsko-goranska županija
Mrzli Dol Senj Ličko-senjska županija
Mrzljaki Netretić Karlovačka županija
Mrzlo Polje Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska županija
Mrzlo Polje Žumberačko Žumberak Zagrebačka županija
Mrzović Semeljci Osječko-baranjska županija
Mučići Matulji Primorsko-goranska županija
Mugeba Poreč Istarska županija
Mundanije Rab Primorsko-goranska županija
Munije Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Munjava Josipdol Karlovačka županija
Munjava Modruška Josipdol Karlovačka županija
Muntić Ližnjan Istarska županija
Muntrilj Tinjan Istarska županija
Muraj Krk Primorsko-goranska županija
Muričevec Lepoglava Varaždinska županija
Murine Umag Istarska županija
Mursko Središće Mursko Središće Međimurska županija
Murter Murter-Kornati Šibensko-kninska županija
Murvica Bol Splitsko-dalmatinska županija
Murvica Poličnik Zadarska županija
Murvica Gornja Poličnik Zadarska županija
Musić Levanjska Varoš Osječko-baranjska županija
Mustafina Klada Velika Ludina Sisačko-moslavačka županija
Musulini Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Mušalež Poreč Istarska županija
Mušaluk Gospić Ličko-senjska županija
Muškovci Obrovac Zadarska županija
Mutilić Udbina Ličko-senjska županija
Mutvoran Marčana Istarska županija
Mužilovčica Sisak Sisačko-moslavačka županija
Mužini Žminj Istarska županija