Dodatak:Popis mađarskih vladara

Ovo je popis svih mađarskih vladara od Arpada do 1918.

Za popis predsjednika nakon 1918. vidi Mađarski šefovi države.

Uspon mađarske države (896.–1000.) i Kraljevina Ugarska (1001.–1918.) uredi

Loza Vladar Razdoblje Napomene
Arpadovići Arpad oko 895. – oko 907. Navodno je doveo proto-Mađare u Srednju Europu; vjerojatno je vladao zajedno s Kurszánom, zbog navodnog dvojnog sustava (utemeljenog na kazarskom sustavu vlasti), gdje je Arpad bio stvarni vladar, a Kurszán vjerski vođa.
vidi napomene oko 907. – oko 955. O vladarima u ovom razdoblju vode se velike rasprave, uglavnom zato što se mađarska nacija sastojala od više plemena koja su vodili razni vođe. Jedini manje-više siguran podatak glasi da je Fajsz bio glavni vođa oko 948. Ovo su najčešće tvrdnje učenjaka:
  • Szabolcs (oko 907. – ?, bez loze), Fajsz/Fali (oko ? – 955., Arpadovići)
  • Tarhos (oko 907. – nakon 922., Arpadovići), Zoltán (nakon 922. – oko 947., Arpadovići), Fajsz/Fali (oko 947. – oko 955., Arpadovići)
  • Zoltán (oko 907. – oko 947., Arpadovići), Fajsz/Fali (oko 947. – oko 955., Arpadovići)
Arpadovići Takšonj oko 955. – oko 971.  
Arpadovići Gejza oko 971.–997. sin Takšonja  
Arpadovići Stjepan I. Sveti (Szent István) 997.–1038. Gezin sin, prvi mađarski kralj (1001.)
dinastičke borbe 1038. – 1046.
Orseolo Petar Orseolo (Orseolo Péter) 1038.-1041., 1044.–1046. (Gezin unuk)
bez loze Samuel Aba 1041.–1044. (Gejzin zet)
Poganski ustanak Vata 1046.-1047.  
Arpadovići Andrija I. (András / Endre) 1047.–1061. Povratak Arpadovića
Arpadovići Bela I. (Béla) 1061.–1063.  
Arpadovići Salomon (Solomon) 1063.–1074.  
Arpadovići Gejza I. 1074.–1077.  
Arpadovići Ladislav I. Sveti (László) 1077.–1095.  
Arpadovići Koloman (Kálmán) 1095.–1116. Kralj Mađarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
Arpadovići Stjepan II. 1116.–1131.  
Arpadovići Bela II. Slijepi 1131.–1141.  
Arpadovići Gejza II. 1141.–1161.  
Arpadovići Stjepan III. 1161.–1162.  
Arpadovići Ladislav II. 1162.–1163.  
Arpadovići Stjepan IV. 1163.  
Arpadovići Stjepan III., ponovno 1163.–1172.  
Arpadovići Bela III. 1172.–1196.  
Arpadovići Emerik (Imre) 1196.1204.  
Arpadovići Ladislav III. 1204.1205.  
Arpadovići Andrija II. (András) 1205.1235.  
Arpadovići Bela IV. 1235.–1270
Arpadovići Stjepan V. 12701272.  
Arpadovići Ladislav IV. Kumanac 1272.–1290  
Arpadovići Andrija III. Mlečanin 12901301. zadnji Arpadović
Anžuvinci Karlo I. Robert (Károly Róbert) 1308.–1342. Uspostavio je lozu Anžuvinaca u Mađarskoj.
Anžuvinci Ludovik I. Veliki (Nagy Lajos) 1342.–1382. Bio je i kralj Poljske
Anžuvinci Marija 1382.–1395.
Anžuvinci Karlo II. Drački 1385.–1386. Bio je i napuljski kralj kao Karlo III., vladao dva mjeseca 1385 godine nakon svrgavanja Marije
Luksemburgovci Žigmund Luksemburški 1387.–1437. Bio je i car Svetog Rimskog Carstva i kralj Češke
Habsburg Albert 1437.–1439. Zet svojeg prethodnika, bio je i njemački kralj, te nadvojvoda Austrije Albert V
Međuvlast vladarski spor između Vladislava I. i Ladislava Postuma
Jagelovići Vladislav I. 14401444.  
Habsburg Ladislav V. Postum 1444.–1457. Bio je i kralj Češke.
Hunjadi Matija Korvin (Igazságos Mátyás) 1458.-1490  
Jagelovići Vladislav II. 14901516. Bio je i kralj Češke.
Jagelovići Ludovik II. 1516.–1526. Bio je i kralj Češke; poginuo u Mohačkoj bitki
Car Ferdinand i Ivan Zapolja bili su suparnički vladari Mađarske.
Habsburg Ferdinand I. (Ferdinánd) 1526.–1564. Šurjak Ljudevita II.; bio je i car Svetog Rimskog Carstva. Osmanska navala.
Zapolja Ivan Zapolja (Zápolya János) 1526.–1540 Vođa skupine mađarskih plemića koja je tvrdila da strani vladar ne može biti kralj Mađarske. Nosio je krunu uz potporu mađarskih plemića i poslije osmanskog sultana. Osmanska navala. (Zápolya se piše i Szapolyai.)
Zapolja Ivan II. Sigismund Zapolja (János Zsigmond) 1540-1571. Sin prethodnika. Kralj Mađarske i knez Transilvanije (Erdély).
Mađarska je praktički bila razbijena na tri dijela: područje Habsburga na sjeveru i zapadu, osmansko područje u sredini, te osmanskog vazala Transilvaniju na istoku nakon 1562.
Habsburg Maksimilijan II., car Svetog Rimskog Carstva 1563.–1576.  
Habsburg Rudolf II., car Svetog Rimskog Carstva 1572.–1608.  
Habsburg Matija II. 1608.–1619.  
Habsburg Ferdinand II. 1618.–1637.  
Habsburg Ferdinand III. 1625.–1657.  
Habsburg Ferdinand IV. 1647.–1654.  
Habsburg Leopold I. 1655.–1705.  
Pokret za oslobođenje Mađarske zbog dugotrajnog rata protiv Turaka. Habsburgovci počinju naseljavati Srbe (1690.) i Nijemce (1682.–1699.) u južnoj Mađarskoj.
Habsburg Josip I. (József) 1687.–1711.  
Habsburg Karlo III. 1711.–1740.  
Velike njemačke seobe u Mađarsku (1720.–1800.)
Habsburg Marija Terezija (Mária Terézia) 1740.–1780.  
Habsburg Josip II. (II. József) 1780.–1790.  
Habsburg Leopold II. (II. Lipót) 1790-1792.  
Habsburg Franjo (Ferenc) 1792.–1835.  
Habsburg Ferdinánd V. (V. Ferdinánd) 1835.–1848.  
Habsburg Franjo Josip I. (Ferenc József) 2. prosinca 1848. – 21. studenog 1916.  
Habsburg Karlo IV. (IV. Károly) 21. studenog 1916. – 13. studenog 1918.  

Vanjske poveznice uredi