Otvori glavni izbornik

Državna nagrada za znanost je nagrada koju državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna znanstvenoistraživačka dostignuća i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Nagrade u ime Hrvatskoga sabora uručuje predsjednik Hrvatskoga sabora. O dobitnicima nagrada odlučuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost koji imenuje Hrvatski sabor. Odbor čine: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti, obrazovanja i sporta i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika. Mandat Odbora traje četiri godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad. Svake se godine može podijeliti do šest nagrada.

Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za značajno znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se dodijeliti do šest nagrada.

Godišnja nagrada za znanstvene novake dodjeljuje se mladim znanstvenicima (do 30 godina života) za isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. Svake godine može se dodijeliti do šest nagrada.

Za svaku kategoriju nagrada se dodjeljuju za sljedeća znanstvena područja: prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti. [1]


Dobitnice i dobitnici Državne nagrade za znanostUredi

Nagrada za životno djelo:

 • U području prirodnih znanosti:

1996. dr. sc. Marko Branica
1997. dr. sc. Dina Keglević
1998. prof. dr. sc. Jakob Pamić
1999. akademik Boris Kamenar
2000. prof. dr. sc. Boran Leontić
2001. prof. dr. sc. Vladimir Devide
2002. akademik Nenad Trinajstić
2004. akademik Željko Kućan
2005. prof. dr. sc. Svetozar Kurepa
2006. akademik Leo Klasinc
2007. akademik Ivo Šlaus
2008. prof. dr. sc. Zvonimir Maksić
2009. akademik Stjepan Gamulin
2010. dr. sc. Biserka Kojić-Prodić
2011. prof. dr. sc. Vitomir Šunjić

 • U području biomedicinskih znanosti:

2009. akademik Ivica Kostović
2010. prof. dr. sc. Predrag Keros
2011. prof. dr. sc. Filip Čulo

 • U području tehničkih znanosti:

2009. akademik Ivo Senjanović
2010. prof. dr. sc. Ognjen Bonacci
2011. akademik Elso Kuljanić

 • U području biotehničkih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Ferdo Bašić
2010. prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir Prpić
2011. prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković

U području društvenih znanosti:
2010. prof. dr. sc. Ratko Zelenika
2011. akademik Davorin Rudolf

 • U području humanističkih znanosti:

2009. akademik August Kovačec
2010. prof. dr. sc. dr. h. c. Duško Kečkemet
2011. akademkinja Anica Nazor

Godišnja nagrada za znanost:

 • U području prirodnih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Dražen Adamović
2009. prof. dr. sc. Adam BenovIĆ
2009. dr. sc. Hrvoje Buljan
2010. dr. sc. Nevenko Bilić
2010. prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
2010. prof. dr. sc. Zoran Vondraček
2011. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo
2011. prof. dr. sc. Hrvoje Šikić

 • U području biomedicinskih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Bruno Baršić
2009. prof. dr. sc. Siniša Volarević
2010. prof. dr. sc. Asja Čelebić
2010. prof. dr. sc. Marijan Klarica
2010. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus
2011. prof. dr. sc. Miloš Judaš
2011. prof. dr. sc. Ivona Mladineo
2011. prof. dr. sc. Zrinka Tarle

 • U području tehničkih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković
2009. dr. sc. Andrej Uchytil
2009. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić
2009. Emir Kahrović, dipl. ing.
2010. prof. dr. sc. Vilko Žiljak
2010. prof. dr. sc. Klaudio Pap
2010. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović
2010. dr. sc. Jana Žiljak Vujić
2011. dr. sc. Hrvoje Kušić
2011. prof. dr. sc. Ivan Petrović

 • U području biotehničkih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Duška Ćurić
2009. prof. dr. sc. Gordana Kralik
2009. prof. dr. sc. Jagoda Šušković
2010. prof. dr. sc. Draženka Komes
2011. prof. dr. sc. Kata Galić
2011. prof. dr. sc. Daslav Hranueli

 • U području društvenih znanosti:

2009. dr. sc. Marija Geiger
2010. prof. dr. sc. Neven Hrvatić
2010. prof. dr. sc. Mirjana Kasapović
2011. prof. dr. sc. Goran Marković
2011. dr. sc. Josip Mikulić
2011. prof. dr. sc. Darko Prebežac

 • U području humanističkih znanosti:

2009. dr. sc. Jasna Galjer
2009. akademik Petar Šimunović
2009. dr. sc. Tamara Tvrtković
2010. dr. sc. Amir Kapetanović
2010. dr. sc. Dragica Malić
2010. dr. sc. Kristina Štrkalj Despot
2010. prof. dr. sc. Mario Šlaus
2011. dr. sc. Hrvoje Gračanin
2011. akademkinja Milena Žic-Fuchs
2011. prof. dr. sc. Predrag Marković

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti:

 • U području prirodnih znanosti:

2009. dr. sc. Franka Miriam Brueckler
2011. dr. sc. Željka Fuchs

 • U području biomedicinskih znanosti:

2009. dr. sc. Goran Šimić
2010. prof. dr. sc. Saša Ostojić
2011. dr. sc. Veljko Đorđević

 • U području tehničkih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Josip Marušić
2011. dr. sc. Zlatko Karač

 • U području biotehničkih znanosti:

2009. prof. dr. sc. Đuro Senčić
2010. prof. dr. sc. Drago Šubarić
2011. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac

 • U području humanističkih znanosti:

2009. mr. sc. Nives Opačić
2010. akademik Josip Bratulić
2011. prof. dr. sc. Damir Agičić

Godišnja nagrada znanstvenim novacima:

 • U području prirodnih znanosti:

2009. Jadranka Šepić, dipl. Ing.
2010. dr. sc. Filip Najman
2011. dr. sc. Marija Brgles

 • U području biomedicinskih znanosti:

2009. dr. sc. Morana Jaganjac
2010. Toni Brešković, dr. med.
2011. dr. sc. Marina Babić Čač

 • U području tehničkih znanosti:

2009. Tomaž Beriša, dipl. Ing.
2010. dr. sc. Vedran Podobnik
2011. Dino Lovrić, dipl. ing.

 • U području biotehničkih znanosti:

2009. Ivana Novak, dipl. Ing.
2010. Tanja Šegvić Bubić, dipl. ing.
2011. dr. sc. Stela Jokić

 • U području društvenih znanosti:

2009. Željko Pedišić, prof
2010. dr. sc. Emilia Mišćenić

 • U području humanističkih znanosti:

2009. dr. sc. Maša Kolanović

IzvoriUredi