Državne ceste u Hrvatskoj

popis na Wikimediji

Državna cesta jest javna cesta koja povezuje cjelokupno državno područje Republike Hrvatske i povezuje ga s mrežom glavnih europskih cesta. U Hrvatskoj je 1974. godine, postojalo 2660 km državnih cesta, a 2018. taj broj je povećan na 7175 km.[1]

Označene su jednoznamenkastim, dvoznamenkastim i troznamenkastim brojevima, koji su ispisani na malim tablama uz ceste i na autokartama. Ceste su često označene slovom D i samim brojem. Na taj su način označene i u Leksikonu naselja Hrvatske. Na prometnim znakovima se naznačuju bez slova D, bijelim brojevima na plavoj pozadini. Na autokartama se obično označuju crvenom bojom.

D1-D9

uredi
 
D1 kod Slunja
 
D8 između Makarske i Omiša
Broj ceste Opis ceste[1] Opis ceste - prijedlog Duljina ceste
  D1 Macelj - Krapina - Zagreb - Karlovac - Gračac - Knin - Brnaze - Split (D8) Macelj (A2) - čvorište Đurmanec (A2) - Đurmanec (D74/D207) - Krapina (D206) - čvorište Krapina (A2) – Sv. Križ Začretje (D35) - čvorište Sv. Križ Začretje (A2) - Zabok (D24) – Gubaševo (D14/D205/D307) - čvorište Zaprešić (D225/A2) - ... - čvorište Lučko (A1/A3/D3) - Jastrebarsko (D310) - Karlovac (D228) – čvorište Karlovac (D36/A1) – Karlovac (D3)(D6=D1) - Tušilović (D6) - Slunj - Rakovica - Grabovac (D42) - Ličko Petrovo Selo (D217) - Prijeboj (D429) - Borje (D52) - Korenica (D25) - čvorište Udbina (D522) - Bruvno (D218) - Gračac (D27) - Knin (D59)(D33) - Sinj (D219) - Brnaze (D60) - čvorište Dugopolje (A1) - čvorište Klis-Grlo (D56) - Split čvorište Bilice (D8) 418,6 km
  D2 G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) - Varaždin - Virovitica - Našice - Osijek - Vukovar - G.P. Ilok (gr. R. Srbije) G.P. Zavrč SLO/Dubrava Križovljanska - Varaždin (D35/D528/D2=D3) - Zamlaka (D530) - Ludbreg (D24) - Koprivnica (D20/D41) - Virje (D210) - Đurđevac (D43) - Pitomača – čvorište Virovitica (D5) - Suhopolje (D538) - Slatina (D34/D69) - (D314) - Našice (D53/D515) - čvorište Osijek (A5) – Osijek (D7) – Osijek čvorište Trpimirova D518) - (D213/D417) - (Klisa) (D418) - Borovo (D519/D55) - Vukovar (D57) - Ilok - G.P. Ilok/Bačka Palanka SRB 347,5 km
  D3 G.P. Goričan (gr. Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum -Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8) G.P. Letenye H/Goričan - čvorište Goričan 2 (D3=A4) - čvorište Goričan (A4=D3) - Čakovec (D20/D209) –Nedelišće (D208) - Varaždin (D2/D528) - Novi Marof (D22/D24) - Sveti Ivan Zelina - Soblinec (D29) - čvorište Popovec (A4) - ... - čvorište Lučko (A1/A3/D1) - Jastrebarsko (D310) - Karlovac (D228/D36)/(A1/D1/D6) - Duga Resa (D23) - Bosanci (D204) - Stubica (D42) - Kupjak - Delnice (D203/D32) - Gornje Jelenje (D501) - Kikovica - Čavle - Orehovica - Rijeka (D8) 218,4 km
  D5 G.P. Terezino Polje (gr. Mađarske) - Virovitica - Veliki Zdenci - Daruvar - Okučani - G.P. Stara Gradiška (gr. BiH) G.P Barcs H/Terezino Polje - Virovitica (D538/D2) - Veliki Zdenci (D28/D45) - Daruvar (D26) - Pakrac (D38) - Lipik (D47) - Okučani (A3) - G.P. Stara Gradiška/Bosanska Gradiška-Gradiška BIH 123,1 km
  D6 G.P Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) - Ribnik - Karlovac - Brezova Glava - Vojnić - Glina - Dvor - gr. BiH G.P. Metlika SLO/Jurovski Brod - Jurovski Brod (D228) - Ribnik - Karlovac (D3/D1=D6) - Tušilović (D1) - Vojnić (D216) - Gvozd - (D31) - Glina (D37) - Dvor (D47) - G.P. Matijevići/Bosanski Novi-Novi Grad BIH 134,5 km
  D7 G.P Duboševica (gr. Mađarske) - Beli Manastir - Osijek - Đakovo - G.P Slavonski Šamac (gr. BiH) G.P. Udvar H/DuboševicaKneževoBeli Manastir (D517) – D212Osijek (D2) - Đakovo (D515)(D38)(D46) – čvorište Velika Kopanica (A3) – Slavonski Šamac (D520) - G.P. Slavonski Šamac/Šamac BIH 115,2 km
  D8 G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) - Dubrovnik - G.P. Karasovići (gr. Crne Gore) G.P. Starod SLO/Pasjak – čvorište Rupa (A7) - Matulji - čvorište Matulji 2 (A8) - Opatija (D66) – Rijeka (D304)D404) - (D40) – BakarKraljevicaŠmirka (A7)/(D102)(D501) – CrikvenicaNovi VinodolskiSenj (D23) – (D405) – (D406) – Karlobag (D25) – čvorište Maslenica (A1) – Maslenica (D54) – Posedarje (D106) - čvorište Zadar 1 (A1) – Zadar (D306)(D407) – čvorište Zadar Gaženica (424.) - Biograd na moru (D503) – Kapela (D59/D121) – (D27) - Šibenik čvorište Vidici (D33) – Šibenik čvorište Ražine (D58) – Seget Donji (D58) – Plano (D409) – čvorište Kaštel Štafilić (D409) – Split čvorište Bilice (D1) – Split čvorište Lovrinac (D410) – Omiš (D70) – Dubci (D39) – Baško Polje (D76) – Makarska Zapad (D411) - Makarska (D512) – Drvenik (D412) – Ploče (D413) – čvorište Čeveljuša (D425 – čvorište Opuzen (D9) – G.P. Klek/Neum 1 BIH // G.P. Neum 2 BIH/Zaton DoliZaton Doli (D414)Sustjepan (D420) – DubrovnikDubac (D223) – Karasovići (D516) – G.P. Karasovići/Debeli brijeg MNE 643,8 km
  D9 G.P. Metković (gr. BiH) - Opuzen - D8 G.P. Doljani BIH/MetkovićOpuzen – čvorište Opuzen (D8) 10,9 km

D10-D77

uredi
 
D24 u Novom Marofu
 
D23 u Dugoj Resi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D10 čvorište Sveta Helena (A4) - čvorište Dubrava - čvorište Gradec - Križevci - Koprivnica - G.P. Gola (gr. Mađarske) 86,4 km
  D12 čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G.P. Terezino Polje (gr. Mađarske) 86,5 km
  D14 čvorište Mokrice (A2) - Bračak (D24) 5,8 km
  D20 Čakovec (D3) – PrelogDonja DubravaĐelekovecKoprivnica (D2) 50,4 km
  D22 Novi Marof (D3) – KriževciSveti Ivan Žabno (D28) 42,7 km
  D23 Duga Resa (D3) – JosipdolŽuta LokvaSenj (D8) 103,9 km
  D24 Bedekovčina (D14) – Zlatar BistricaDonja KonjščinaBudinščinaNovi MarofVaraždinske TopliceLudbreg (D2) 69,2 km
  D25 Korenica (D1) – BunićLički OsikGospićKarlobag (D8) 83,6 km
  D26 čvorište Dubrava (D10) - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar (D5) 88,5 km
  D27 Gračac (D1) - Obrovac - Benkovac - Stankovci - D8 96,9 km
  D28 čvorište Gradec (D10) - Bjelovar - Veliki Zdenci (D5) 70,7 km
  D29 Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica - Marija Bistrica - Soblinec (D3) 49,8 km
  D30 Velika Kosnica - čvorište Kosnica (A3) - Velika Gorica - Petrinja - G.P. Hrvatska Kostajnica (gr. BiH) 81,2 km
  D31 Velika Gorica (D30) - Pokupsko - Gornji Viduševac - D6 56,2 km
  D32 G.P. Prezid (gr. R. Slovenije) - Delnice (D3) 49,7 km
  D33 G.P. Strmica (gr. BiH) - Knin - Drniš - čvorište Vidici (D8) 73,3 km
  D34 Slatina (D2) - Donji Miholjac - Josipovac (D2) 79,5 km
  D35 Varaždin (D2) - Lepoglava - Sveti Križ Začretje (D1) 46,0 km
  D36 Karlovac (D1) - Pokupsko - Sisak - čvorište Popovača (A3) - Popovača 110,5 km
  D37 Sisak (D36) - Petrinja - Glina (D6) 33,3 km
  D38 Pakrac (D5) - Požega - Pleternica - Đakovo (D7) 120,7 km
  D39 gr. BiH - Aržano - Cista Provo - rotor Šestanovac - Dubci (D8) 37,3 km
  D40 čvorište Sveti Kuzam(A7) - D8 - luka Bakar (Zapad) 3,1 km
  D41 G.P. Gola (gr. Mađarske) - Koprivnica - Križevci (D22) 57,9 km
  D42 Vrbovsko (D3) - Ogulin - Josipdol - Plaški - Grabovac (Rakovica) (D1) 90,3 km
  D43 Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma - čvorište Ivanić-Grad (A3) 78,1 km
  D44 čvorište Nova Vas (Brtonigla) (A9) - Ponte Porton - Buzet - čvorište Lupoglav (A8) 50,5 km
  D45 Veliki Zdenci - (D5) - Garešnica - čvorište Kutina (A3) 43,6 km
  D46 Đakovo D7 -Vinkovci - G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije) 73,0 km
  D47 Lipik (D5) - Novska - Hrvatska Dubica - Hrvatska Kostajnica - Dvor (D6) 94,5 km
  D48 čvorište Baderna (A9) - Pazin - čvorište Rogovići (A8) 20,8 km
  D49 Pleternica (D38) - čvorište Lužani (A3) 19,2 km
  D50 Žuta Lokva (D23) - Otočac - Gospić - Gračac (D27) 104,2 km
  D51 Gradište (Kutjevo) (D53) - Požega - čvorište Nova Gradiška (A3) 50,3 km
  D52 Špilnik (D50) - Korenica (D1) 41,1 km
  D53 G.P. Donji Miholjac (gr. Mađarske) - Našice - G.P. Slavonski Brod (gr. BiH) 91,6 km
  D54 Maslenica (D8) - Zaton Obrovački (D27) 13,5 km
  D55 Borovo (D2) - Vinkovci - G.P. Županja (gr. BiH) 48,6 km
  D56 čvorište Tromilja (D424) - Benkovac - Skradin - Drniš (D33) - Muć - čvorište Klis-Grlo (D1) 119,6 km
  D57 Vukovar (D2) - Orolik - Nijemci - čvorište Lipovac (A3) 35,9 km
  D58 Šibenik (luka) - Boraja - Trogir (D8) 43,0 km
  D59 Knin (D1) - Kistanje - Bribirske Mostine - Putičanje - Kapela (D8) 53,9 km
  D60 Brnaze (D1) - Trilj - Cista Provo - Imotski - G.P. Donji Vinjani (gr. BiH) 66,0 km
  D62 Šestanovac (D39) - Zagvozd - Vrgorac - Kula Norinska - Metković (D9) 89,5 km
  D64 Pazin (D48) - Potpićan - Vozilići (D66) 26,9 km
  D66 Pula (D400) - Labin - Opatija - Matulji (D8) 90,1 km
  D69 Slatina (D2) - Čeralije - Voćin - Novo Zvečevo - Kamenska (D38) 53,4 km
  D70 Omiš (D8) - Naklice - Gata - čvorište Blato na Cetini (A1) 21,6 km
  D72 Slavonski Brod: D53 - Svačićeva - I. G. Kovačića - N. Zrinskog (D423) 2,7 km
  D74 Đurmanec (D207) - Krapina - Bednja - Lepoglava (D35) 22,0 km
  D75 D200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula (D400) 101,7 km
  D76 Baško Polje (D8) - Zagvozd (D62) - Grubine (D60) - Imotski - G.P. Vinjani Gornji (gr. BiH) 28,3 km
  D77 čvorište Rogovići (A7) - Žminj - Svetvinčenat - Vodnjan (D75) 33,2 km
 
Državna cesta D102 na otoku Krku te D104 koja trajktnom linijom povezuje otoke Krk i Cres s državnim cestama D101 i D100 na otoku Cresu
 
Cestovna mreža u okolici Varaždina
 
Cestovna mreža u okolici Osijeka

D100-D129

uredi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D100 Porozina (trajektna luka) - Cres - Mali Lošinj (Ž5159) 80,3 km
  D101 D100 - Merag (trajektna luka) 10,9 km
  D102 Šmrika (D8) - Krk - Baška 48,1 km
  D103 D102 - Zračna luka Rijeka 1,7 km
  D104 D102- Valbiska (trajektna luka) 10,1 km
  D105 Lopar (trajektna luka) - Rab - Mišnjak (trajektna luka) 22,7 km
  D106 Žigljen (trajektna luka) - Novalja - Pag - Ražanac - Posedarje (D8) 73,8 km
  D109 Veli Rat - Savar - Sali 41,9 km
  D110 Muline (trajektna luka) - Ugljan - Tkon (trajektna luka) 41,6 km
  D111 Maslinica - Grohote - Stomorska 17,8 km
  D112 Rogač (trajektna luka) - D111 1,9 km
  D113 Supetar - Nerežišća - Sumartin (trajektna luka) 39,4 km
  D114 Milna - Sutivan - Supetar (D113) 18,8 km
  D115 Gornji Humac (D113) - Bol 11,4 km
  D116 Hvar - Milna - Starigrad (trajektna luka) - Sućuraj 76,4 km
  D117 Komiža - Podhum - Vis 19,9 km
  D118 Vela Luka - Kapja - Dubovo - Korčula 43,5 km
  D119 Uble - Lastovo 9,5 km
  D120 Pomena - Polače - Sobra - Saplunara 42,9 km
  D121 Murter - Tisno - D8 14,0 km
  D123 Trajektna luka Sobra - D120 1,1 km
  D124 Trajektna luka Brbinj - Brbinj - D109 1,7 km
  D125 Trajektna luka Zaglav - D109 1,1 km
  D126 Trogir (D315) - Arbanija - Slatine 8,3 km
  D128 Uvala Mikavica - Trajektno pristanište Žirje 3,8 km
  D129 Industrijska luka (terminal UPP) – D102 2,6 km

D200-D235

uredi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D200 G.P. Plovanija (gr. R. Slovenije) - Buje - čvorište Buje (A9) 11,8 km
  D201 G.P. Požane (gr. R. Slovenije) - Buzet (D44) 7,1 km
  D203 G.P. Brod na Kupi - Delnice (D3) 11,2 km
  D204 G.P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) - Bosanci (D3) - čvorište Bosiljevo 1 (A1) 6,3 km
  D205 G.P. Razvor - Kumrovec - Klanjec - Gubaševo (D1) 24,6 km
  D206 G.P. Hum na Sutli (gr. R. Slovenije) - Pregrada - Krapina (D1) 28,7 km
  D207 Hum na Sutli (D206) - Lupinjak - Đurmanec (D1) 14,5 km
  D208 G.P. Trnovec (gr. R. Slovenije) - Nedelišće (D3) 6,9 km
  D209 G.P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) - Šenkovec - Čakovec (D3) 17,3 km
  D210 Gola (D41) - Ždala - Molve - Virje (D2) 24,3 km
  D211 G.P. Baranjsko Petrovo Selo (gr. Mađarske) - Baranjsko Petrovo Selo (D517) 2,0 km
  D212 D7 - Kneževi Vinogradi - G.P. Batina (gr. R. Srbije) 22,1 km
  D213 D2 - G.P.Erdut (gr. R. Srbije) 26,7 km
  D214 Županja (D55) - Gunja - gr. BiH 28,8 km
  D216 Vojnić (D6) - Kolarić - G.P. Maljevac (gr. BiH) 25,0 km
  D217 Ličko Petrovo Selo (D1) - G.P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) 3,0 km
  D218 G.P. Užljebić (gr. BiH) - Dobroselo - Mazin - D1 57,2 km
  D219 Gornji Muć (D56) - Sinj - Obrovac Sinjski - G.P. Bili Brig (gr. BiH) 31,7 km
  D220 čvorište Bisko (A1) - Čaporice (D60) - Trilj - G.P. Kamensko (gr. BiH) 28,9 km
  D222 G.P. Mali Prolog (gr. BiH) - D62 0,6 km
  D223 G.P. Gornji Brgat (gr. BiH) - Dubac (D8) 4,6 km
  D224 Mošćenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30) 34,2 km
  D225 G.P. Harmica (gr. R. Slovenije) - Brdovec - čvorište Zaprešić (A2) 14,8 km
  D227 gr. R. Slovenije - Banfi - Štrigova - Prekopa - Lopatinec - Šenkovec (D209) 19,4 km
  D228 Jurovski Brod (D6) - Kamanje - Ozalj - Karlovac (D1) 30,2 km
  D229 D206 - Mali Tabor - Luka Poljanska - Miljana - Kumrovec (D205) 25,9 km
  D231 G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvorište Sveta Nedelja (A3) 10,9 km
  D232 Sisak (D36 - Čigoč - Kratečko - Puska - Jasenovac (D47) 65,7 km
  D233 Hum na Sutli (D206) – Mali Tabor (D229) 4,6 km
  D235 G.P. BiH – ČepikućeLisacDoli (D8) 12,2 km

D300-D316

uredi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D300 Umag (D75) - čvorište Buje (A9) 8,4 km
  D301 Novigrad (D75) - Bužinija - čvorište Nova Vas (A9) 5,8 km
  D302 Poreč (D75) - čvorište Baderna (A9) 10,0 km
  D303 Rovinj (D75) - čvorište Kanfanar (A9) 13,5 km
  D304 Kastav - čvorište Diračje (A7) - Rijeka (D8) 7,1 km
  D305 D32 - Čabar (Ž5031) 4,9 km
  D306 Vir - Nin - Zadar (Bili Brig) (D8) 27,5 km
  D307 Gubaševo (D1) - Oroslavje - Donja Stubica - Marija Bistrica (D29) 23,8 km
  D310 Jastrebarsko (D1) - čvorište Jastrebarsko (A1) 3,7 km
  D312 D47 - Novska 1,8 km
  D313 Nova Gradiška - Rešetari (D51) 1,9 km
  D314 D2 - Orahovica 2,9 km
  D316 Nova Gradiška - D51 2,4 km

D400-D431

uredi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D400 Pula (D75) - Pula (trajektna luka) 1,6 km
  D401 D66 - Zračna luka Pula 1,6 km
  D402 D66 - Brestova (trajektna luka) 3,2 km
  D403 čvorište Škurinje (A7) - Luka Rijeka (Zapad) 2,4 km
  D404 Rijeka (D8) - Luka Brajdica - čvorište Draga (A7) 4,0 km
  D405 Stinica (trajektna luka) - D8 3,8 km
  D406 D8 - Prizna (trajektna luka) 2,9 km
  D407 Zadar (trajektna luka) - Zadar (D8) 3,8 km
  D408 Zračna luka Pleso - D30 3,8 km
  D409 Plano (D8) - Zračna luka Resnik - čvorište Kaštel Štafilić (D8) 6,1 km
  D410 Trajektna luka Split - Visoka (D8) 4,0 km
  D411 Makarska zapad (D8) - Makarska (trajektna luka) - (D411) 1,5 km
  D412 Drvenik (D8) - Drvenik (trajektni pristan) 0,3 km
  D413 Ploče (D8) - Luka Ploče 1,9 km
  D414 Trajektna luka Orebić - Ston - Zaton Doli (D8) 64,7 km
  D415 Trajektna luka Trpanj - Donja Banda (D414) 7,2 km
  D416 Prapratno (D414) - Trajektna luka Prapratno 0,9 km
  D417 Riječno pristanište Osijek - D2 2,3 km
  D418 D2 - Zračna luka Klisa 2,5 km
  D420 Sustjepan (D8) - Luka Gruž 2,8 km
  D421 Most-Raša (D66) - Luka Bršica 3,6 km
  D422 čvorište Babindub (D424) - Zračna luka Zadar 3,9 km
  D423 Slavonski Brod: D514 - Luka Slavonski Brod 6,1 km
  D424 Zadar (Luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1) 17,6 km
  D425 ČCP Karamatići - čvorište Čeveljuša (D8) 8,8 km
  D429 Selište Drežničko (D42) - Plitvička jezera - Prijeboj (D1) 14,1 km
  D430 Zračna luka „Franjo Tuđman” - D30 2,1 km
  D431 Slavonski Brod (D53) - GPC cona Đ. Đaković 0,4 km

D500-D545

uredi
Broj ceste Opis ceste[1] Duljina ceste
  D500 čvorište Vranja (A8) - Šušnjevica - Kršan (D64) 23,6 km
  D501 Gornje Jelenje (D3) - čvorište Oštrovica (A6) - Meja - Križišće - Šmrika (D8) 20,3 km
  D502 Zemunik Donji (D56) - Smilčić - Karin (D27) 16,4 km
  D503 Zapužane (D27) - Biograd na Moru (trajektna luka) 16,2 km
  D507 Valentinovo (D206) - Krapinske Toplice - Gubaševo (D205) 15,6 km
  D510 čvorište Umag (A9) - G.P. Kaštel (gr. R. Slovenije) 3,0 km
  D512 Makarska (D8) - Ravča (D62) 30,6 km
  D514 Slavonski Brod (D53) - čvorište Slavonski Brod istok (A3) 2,7 km
  D515 Našice (D53) - Đakovo (D7) 32,7 km
  D516 Karasovići (D8) - G.P. Konfin (gr. Crne Gore) 14,4 km
  D517 Beli Manastir (D7) - Belišće (D34) 27,4 km
  D518 Osijek (D2) - čvorište Trpimirova (D2) - Jarmina (D46) 34,0 km
  D519 Dalj (D213) - Borovo (D2) 16,2 km
  D520 čvorište Babina Greda (A3) - Slavonski Šamac (D7) 7,6 km
  D522 Udbina (D1) - Lovinac - čvorište Gornja Ploča (A1) 13,2 km
  D525 Pleternica (D49) - čvorište Slavonski Brod zapad (A3) - Slavonski Brod (D53) 25,6 km
  D526 čvorište Varaždinske Toplice (A4) - Varaždinske Toplice (D24) 1,2 km
  D528 Varaždin (D2) - čvorište Varaždin (A4) 2,4 km
  D530 čvorište Ludbreg (A4) - Zamlaka (D2) 1,6 km
  D531 čvorište Vrpolje (A1) - Vrpolje (Šibenik) (D58) 1,7 km
  D534 Budak (D25) - čvorište Gospić (A1) 2,4 km
  D535 Drvenik (D8) - Ravča (D62) 12,1 km
  D536 čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30) 1,0 km
  D537 Slakovci - Otok - čvorište Spačva (A3) 22,0 km
  D538 Virovitica (D5) - Lipovac - Suhopolje (D2) 12,9 km
  D539 Islam Latinski (D8) – SmilčićDonje Biljane (D56) 13,6 km
  D540 Konjščina (D24) – JertovecBeloslavecBedenicaKomin (D3) 14,7 km
  D541 D6 – čvorište Novigrad (A1) 5,5 km
  D542 Išišće (D64) – Kloštar (D500) 4,0 km
  D543 Klinča Sela (D1) – čvorište Donja Zdenčina (A1) 2,3 km
  D544 Čvorište Farkaševac (D12) – Farkaševac – RajićGudovacBjelovar (D43) 17,0 km
  D545 Karlovac (D228) – Karlovac (D6) – Karlovac (D3) 4,7 km

Izvori

uredi
  1. a b c d e f g h Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. 23. studenoga 2018. Odluka o razvrstavanju javnih cesta. Narodne novine. Pristupljeno 2. siječnja 2019.