Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (DIP) je "stalno i neovisno državno tijelo Republike Hrvatske koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s ovim Zakonom te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma." Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu.

Povjerenstvo djeluje u stalnom sastavu od devetero članova. Članovi DIP-a su predsjednik Povjerenstva, četiri potpredsjednika i četiri člana Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske po položaju. Na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda, opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira dva potpredsjednika iz reda sudaca tog suda.

Potpredsjednike koji nisu iz reda sudaca i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika. Način izbora je jednog potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno koalicije, a drugog potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku izbora. Mandat potpredsjednika koji nisu iz reda sudaca i članova Povjerenstva jest osam godina.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva državni su dužnosnici.

DIP je osnovan temeljem članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu donio je Hrvatski sabor na sjednici 31. ožujka 2006. godine.

Prisega članovaUredi

  »Prisežem svojom čašću da ću u obavljanju dužnosti člana Državnoga izbornog povjerenstva poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske te da ću svoju dužnost obavljati savjesno i nepristrano.«

IzvoriUredi