Duboka (rijeka u BiH)

Duboka je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Duboka
Izvor na Raduši, predio Čador
Ušće u Bugojnu
Pritoci Mračajka, Seona, Pršljanica, Sibovski potok, ...
Države BiH
Slijev crnomorski
Ulijeva se u Vrbas
Plovna od − do nije plovna

Lijeva je pritoka Vrbasa u koji se ulijeva u Bugojnu. Izvor Duboke se nalazi na planini Raduši, predjelu Čador. U Duboku se ulijevaju: Mračajka, Seona, Pršljanica i više drugih, manjih, potoka.