Dubravka Brezak Stamać

Dubravka Brezak Stamać (Vinkovci, 22. rujna 1966.), hrvatska znanstvenica, književnica i političarka.

Dubravka Brezak Stamać
Rođenje 22. rujna 1966.
Vinkovci
Zanimanje književnica, profesorica
Književne vrste esejistika, književno-znanstvena proza
Suprug/zi akademik Ante Stamać, pokojni


Životopis

Dubravka Brezak Stamać rođena je 22. rujna 1966. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju školu te školu za klasični balet. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za stariju hrvatsku književnost. Doktorica je znanosti, područje humanistika, filologija, smjer komparativna književnost. Područje znanstvenoga interesa ponajprije je hrvatska renesansna književnost te komparatističke veze hrvatske književnosti, jezika i kulture u kontekstu europske renesanse. Arhivski je istraživala povijest hrvatskoga školstva na primjerima poučavanje hrvatskoga jezika u nastavi 19. stoljeća. Zaposlena je kao profesorica hrvatskoga jezika u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji, XV. gimnazija u Zagrebu. U suradnji s Katedrom za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radila je u izobrazbi studenata u okviru kolegija Metodika hrvatskoga jezika i književnosti.

Književnica je, članica Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske te suradnica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a.


Književni rad

Autorica je više knjiga kojima je priredila izbor i iz opsežnoga pjesničkoga i dramskog opusa dubrovačkoga renesansnog pjesnika Mavra Vetranovića, te ga popratila književno-znanstvenim studijama kojima se tumači kasno srednjovjekovno dubrovačko kazalište, od pastorala i mitoloških drama do crkvenih prikazanja. Autorica je prve cjelovite znanstvene knjige o tipičnom renesansnom žanru kojim komuniciraju hrvatski pjesnici, o pjesničkim poslanicama, pismima u stihu.

Arhivski je istraživala povijest hrvatskoga školstva u nastavi hrvatskoga jezika u 19. stoljeću.


Nagrade

 • Godišnja nagrada Grada Zagreba za 2016., 30. 5. 2017.
 • nagrada Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad za 2016., 7.12.2017.
 • Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske odlikovana Redom hrvatskog pletera, 11.6.2018.

Djela

Knjige

 • Mavro Vetranović Čavčić, Izabrani stihovi, 1994.
 • Starohrvatske književne teme, 1997.
 • Mavro Vetranović, Izbor iz djela, 1999.
 • Dramsko djelo Mavra Vetranovića, 2005.
 • Mavro Vetranović, Pjesnička i dramska djela, Stoljeća hrvatske književnosti, 2016.
 • Pisma iz renesanse, Poetika poslanice u stihu u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća, 2016.

Poglavlja u knjizi

 • Marin Držić, Novela od Stanca, Dundo Maroje, Skup, Tirena, metodička obrada drama, 2006.
 • Ante Kovačić, U registraturi, metodička obrada romana, 2006.

Rasprave (izbor)

 • Gornjogradska gimnazija i njeni profesori filolozi, „Forum“, br. 1-3, 2006.
 • Dramski misterij muke u Budvanskoj pjesmarici, „Forum“, br. 1-3, HAZU, 2007.
 • O poučavanju i odgoju djevojaka u prvoj polovici XIX. stoljeća, „Kolo“, br. 3, 2007.
 • Zoranićev književni perivoj, „Republika“, br. 1, DHK, 2009.
 • Književno-povijesni pregled poslanica u stihu i prozi u povijesti europskoga pjesništva od antike do renesanse, Croatica et Slavica Jadertina, Sveučilište u Zadru, 2012.
 • Matošev herbarij, „Republika“, br.12., 2014.
 • Poslanice u stihu – svjedočanstvo dramatičnoga opstanka, (Prodori Osmanlija u hrvatske krajeve), Hrvatska revija, 2015.

Prikazi (izbor)

 • Osman, dvadeseti put, „Vjesnik“, 1991.
 • Unique Triptych, "The Bridge", DHK, 2005.
 • Ana Katarina Zrinski, „Republika“, br. 3., DHK, 2006.
 • Čitano slobodom laika i solidarnošću čovjeka, „Republika“, br. 2., 2016.

Eseji (izbor)

 • Blistavo obnovljena Kozarčeva kuća, „Vijenac“, br. 537., 2014.
 • Kurikularna reforma – Kakvu školu trebamo? 25 godina bez odgovora, Jutarnji list, 2016.


Izvori

http://dhk.hr/ http://info.hazu.hr/hr/ http://www.ffzg.unizg.hr/ http://www.matica.hr/ http://www.nsk.hr/


Vanjske poveznice