Dubrovačko slikarstvo

Nakon starih slikara Nikole Božidarevića, Lovre Dobričevića, Mihajla Hamzića, Vicka Lovrina i dr., tradicije münchenske trojke, kao što su Vlaho Bukovac, Mato Celestin Medović i drugi, u Dubrovniku se razvija poseban smjer u hrvatskom slikarstvu. Nastaje tzv. šarena škola, poznatija pod pojmom dubrovački koloristi. Tome razdoblju pripadaju njegovi osnivači, slavni "Trolist" Đuro Pulitika, Antuna Masle na čelu s Ivom Dulčićem.

Drugim trolistom smatramo slikare Josipa Škerlja, Lukšu Peka i Josipa Pina Trostmanna.

Popis dubrovačkih likovnih umjetnika

uredi