Dupondij

Dupondivs. Brončani novac srednje veličine zaveden za Augusta (23. n. e.) te kovan do ukinuća senatskog kovanja g. 260. u težini od 13.64 g (za Augusta), koja je postepeno opadala do 10.23 g za Galijena. Posebno obilježje dupondija je zrakasta kruna na glavi cara, dok su carice od Orbijane žene Aleksandra Severa (222.) nadalje imale polumjesec ispod poprsja.

LiteraturaUredi

  • Marin Buovac: Numizmatička građa s hidroarheoloških istraživanja iz antičke luke u Zatonu kraj Nina, Stručni rad, Zadar, 2012, str. 1-49.

PovezniceUredi