Dvovlašće

Dvovlašće, suvladarstvo,diahrija pojam je koji se rabi u politici kada na nekom određenom zemljopisnom/graničnom području postoji dva vladara, odnosno dvije administrativno-političke vlasti. Dvovlašće je obično povezano s političkim prevrtajima (pobunama, građanskim ratovima, okupacijama) u nekim definiranim i priznatim granicama država, kraljevina, kneževina ili slično.