Efektivna potreba

Efektivna potreba definira se kao spremnost kupca da kupi određenu količinu proizvoda ili usluga po tržišnoj cijeni, tj. po cijeni koja se na tržištu formirala sukladno odnosu ponude i potražnje dotičnog proizvoda ili usluge.

Sve su potrebe isprva potencijalne i pretvaraju se u efektivne potrebe tek u trenutku kada kupac raspolaže financijskim sredstvima potrebnim za podmirivanje tržišne cijene željenog proizvoda ili usluge.

Vidi jošUredi