Otvori glavni izbornik
Hijeroglifi u memfiškom muzeju sa statuom Ramzesa II. u pozadini.

Egipatski hijeroglifi predstavljaju pismo koje su rabili Drevni Egipćani, a koje je predstavljalo kombinaciju logografskih, abecedskih i ideografskih elemenata.

Riječ hijeroglif dolazi od starogrčkog ἱερογλυφικά (hieroglyphiká); pridjeva hijeroglifski, isto kao i srodnih riječi kao što su ἱερoγλυφος (hieroglyphos 'onaj koji piše hijeroglife', od ἱερός (hierós 'sveti') i γλύφειν (glýphein 'urezati' ili 'pisati', v. glif). Sami hijeroglifi su se nazivali polytonic|τὰ ἱερογλυφικά (γράμματα) (tà hieroglyphiká (grámmata), 'urezana slova') na spomenicima (kao što su stele, hramovi i grobovi). Riječ hijeroglif se s vremenom počela rabiti za pojedinačna hijeroglifska slova.

PismoUredi

A(a) B K D I F G
 
(
 
)
 
 
 
 
 
 
 
H K L M N
 
 
 
 
 
P R Z/S/Š T U
 
 
 
 
 
 
 
U Č H
 
 
 

BrojeviUredi

1
 
2
  
3
   
10
 
20
  
30
   
100
 
1.000
 
10.000
 
100.000
 
1.000.000
 

Vanjske povezniceUredi