Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili skraćeno Ekonomski fakultet - Zagreb jedan je od 31 fakulteta i 3 umjetničke akademije koji zajedno čine Sveučilište u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
grb fakulteta grb Sveučilišta
Osnovan 1920.
Dekan Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Studijski programi
Službena stranica

Ekonomski fakultet - Zagreb vodeća je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji. Povijest Fakulteta seže u daleku 1920. godinu kada je osnovana Visoka škola za trgovinu i promet. Pet godina kasnije prerasta u Ekonomsko-komercijalnu visoku školu s pravnim položajem sveučilišnog fakulteta, a 1947. godine u Ekonomski fakultet. Kroz povijest mijenjale su se lokacije i nazivi, ali cilj je uvijek bio isti - produciranje visokoobrazovanih stručnjaka i znanstvenika koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima, kao i podizanje razine kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u republici Hrvatskoj.

Ekonomski fakultet – Zagreb svoje sjedište ima na Trgu Johna Fitzgeralda Kennedyja 6, u jednoj od najvećih i najopremljenijih zgrada visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, čiji prostorni kapaciteti omogućuju kvalitetno izvođenje nastave, održavanje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, izvannastavne aktivnosti studenata (knjižnica, sportski sadržaji, chilling zone i dr.), prehranu studenata i djelatnika Fakulteta itd.

Fakultet je u sklopu Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj 2011. godine otvorio tada novouređen objekt u kojem se nalaze četiri prostrane dvorane s pratećim prostorijama, čime su prostorni kapaciteti povećani kako bi se zadovoljile dodatne potrebe za izvođenjem nastave na stručnim studijima Fakulteta.

Europska međunarodna organizacija EFMD (European Foundation for Management Development) 2011. godine dodijelila je Ekonomskom fakultetu - Zagreb, konkretno njegovom Preddiplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business" (BDiB), prestižnu EPAS akreditaciju čime je započela snažna internacionalizacija Fakulteta. Od srpnja 2019. godine Ekonomski fakultet - Zagreb ponosni je nositelj i AACSB Business akreditacije koja ga, kao istaknutu instituciju znanstvenog-istraživanja i visokog obrazovanja, svrstava u 5% najboljih fakulteta ekonomije i poslovne ekonomije u svijetu!

Ekonomski fakultet – Zagreb prvi je fakultet u sklopu Sveučilišta u Zagrebu koji posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015.

DekanatUredi

 • Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan
 • Prof. dr. sc. Oliver Kesar, prodekan za nastavno i nenastavno osoblje
 • Prof. dr. sc. Lorena Škuflić, prodekanica za financije i poslovanje
 • Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prodekanica za strateška partnerstva i projekte
 • Izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan za studente i nastavu[1]

Profesori koji su, od osamostaljenja Republike Hrvatske, obnašali dužnost dekana Ekonoomskog fakulteta - Zagreb bili su:

 • Prof. dr. sc. Miljenko Bilen - 1990.-1994.
 • Prof. dr. sc. Pere Sikavica - 1994.-1996.
 • Prof. dr. sc. Boris Vukonić - 1996.-2000.
 • Prof. dr. sc. Soumitra K. Sharma - 2000.-2002.
 • Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović - 2002.-2006.
 • Prof. dr. sc. Darko Tipurić - 2006.-2010.
 • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat - 2010.-2014.
 • Prof. dr. sc. Lajoš Žager - 2014.-2018.

od 1. listopada 2018. godine, na mandatno razdoblje od dvije akademske godine, za dekana Fakulteta izabran je prof. dr. sc. Jurica Pavičić.

PovijestUredi

 
Pogled na vrt i glavni ulaz.

Začetkom današnjeg Ekonomskog fakulteta smatra se Visoka škola za trgovinu i promet u Zagrebu, koja je s radom počela 1920. godine. Svrha je osnivanja Visoke škole za trgovinu i promet bila pružanje temeljite teorijske naobrazbe u područjima bankarstva, domaće i međunarodne trgovine, prometa, konzularne službe, osiguranja. Također, ovdje su se obučavali kandidati za nastavnike u višim trgovačkim školama, odnosno trgovačkim akademijama, a nastava je trajala 6 semestara. Broj se upisanih studenata neprekidno povećavao, tako da je u akademskoj godini 1923./24. bilo upisano 1.125 studenata.

Godine 1925., na inicijativu tadašnjega ministra prosvjete Stjepana Radića, ova ustanova postaje Ekonomsko-komercijalna visoka škola s pravnim položajem sveučilišnog fakulteta, a nastava se produljuje na 8 semestara. Ekonomsko-komercijalna visoka škola također je provodila postupak za stjecanje odnosno nostrifikaciju doktorata ekonomsko-komercijalnih znanosti. Nakon Drugoga svjetskog rata, Uredbom Vlade NR Hrvatske od 4. travnja 1947., iz te škole godine nastaje Ekonomski fakultet. U Zagrebu je 1956. godine osnovana i Visoka privredna škola s dvogodišnjim studijem i nastavnim planom prilagođenim odraslim polaznicima s iskustvom u gospodarstvenoj praksi.

Godine 1968. Ekonomski fakultet i Visoka privredna škola ujedinjuju se u Fakultet ekonomskih nauka. Nakon 14 godina, 1982., integriraju se Fakultet ekonomskih nauka i Fakultet za vanjsku trgovinu u Ekonomski fakultet — Zagreb.

Prostorni položajUredi

Ekonomski fakultet u Zagrebu još od svojih početaka nalazi se na adresi Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb. Osim toga, Fakultet od 2011. godine djeluje i u svojoj zgradi na lokaciji Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Lokacija na Trgu J. F. Kennedyja vrlo je dobro prometno povezana s ostatkom grada. U neposrednoj blizini zgrade nalazi se tramvajska postaja Svetice, koja linijama 1 i 17 povezuje Fakultet s Trgom bana Josipa Jelačića te linijom 9 s Glavnim željezničkim kolodvorom. Obje lokacija udaljene su 15-ak minuta vožnje tramvajem od zgrade Fakulteta. Zgrada Fakulteta u Kampusu na Borongaju povezana je ZET-ovom autobusnom linijom br. 215 od Kvaternikovog trga ili linijom 236 koja se nadovezuje na tramvajsko stajalište u ulici grada Gospića kojom prometuju dnevne linije br. 2, 3 i 13.

Tehničke značajke objektaUredi

Današnja zgrada dovršena je i useljena početkom akademske godine 1952./1953., a završetkom dogradnje 1987. godine Ekonomski fakultet dobio je zgradu koja je i danas kako prostorno, tako i tehnološki zadovoljava većinu potreba u djelovanju Fakulteta. Od studenog 2011. godine stručni studiji izvode se u objektu u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, ukupne površine 833 m², koji raspolaže s četiri dvorane i pratećim prostorijama.

Ekonomski fakultet – Kennedyjev trg 6

 • Prostorni kapaciteti: 30.303 m2
 • Broj dvorana: 52
 • Broj sjedećih mjesta u dvoranama: 4.021
 • Broj kabineta za nastavno osoblje: 180
 • Broj katedri: 17
 • Knjižnica: 1
 • Sportski sadržaji: 4.990 m2
 • Restoran: 1.650 m2

Znanstveno – učilišni kampus Borongaj

 • Ukupna površina: 833 m²
 • Broj dvorana: 4
 • Broj sjedećih mjesta u dvoranama: 390
 • Broj kabineta za nastavno osoblje:  5

Obrazovna i istraživačka djelatnostUredi

Ekonomski fakultet - Zagreb u svojoj organizacijskoj strukturi ima 29 organizacijskih jedinica 17 katedri i 12 stručnih službi. Nastavu izvode profesori, docenti i asistenti organizirani u 17 katedri i to: Demografija, Ekonomska teorija, Ekonomika poduzeća, Informatika, Financije, Makroekonomija i gospodarski razvoj, Marketing, Matematika, Međunarodna ekonomija, Organizacija i menadžment, Pravo, Računovodstvo, Statistika, Trgovina i međunarodno poslovanje, Turizam, Poslovni strani jezici te Tjelesna i zdravstvena kultura.[2] Među stručnim službama su: Dekanat, Tajništvo Fakulteta, Studentska referada, Referada za poslijediplomske studije, Knjižnično-dokumentacijski centar, Informatička služba, Služba za kadrovske i pravne poslove, Služba za tehničke i opće poslove, Ured za međunarodnu suradnju, Služba za računovodstvo i financije, Služba za arhiv i potporu poslovnim procesima te Ured za savjetovanje i razvoj karijera.

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb izvode se nastavni planovi i programi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, poslijediplomski specijalistički studiji, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji, zatim preddiplomski stručni studij i programi cjeloživotnog obrazovanja. Izvode se i dva studijska programa na engleskom jeziku - Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Business, Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Master Degree in Economics i Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Master Degree in Business sa smjerovima Managerial Informatics, Management i Trade and International Business. Studijski programi definirani su u skladu s ishodima učenja studenata i međunarodnim standardima što potvrđuju i dopusnice. Fakultet ima najveći portfolio studijskih programa kao dokaz znanja i stručnosti nastavnika, njihove aktivne uključenosti u međunarodne tendencije, ali su prije svega rezultat praćenja potreba gospodarstva i javnog sektora.

Studijski programi[3]Uredi

Sveučilišni studijiUredi

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija koji traje 5 godina (10 semestara)
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija koji traje 5 godina (10 semestara)
 • Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business koji traje 4 godine (8 semestara)
 • Diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku Master Degree in Business sa smjerovima Managerial Informatics, Management i Trade and International Business koji traje 1 godinu (2 semestra)
 • Poslijediplomski specijalistički studij koji traje jednu i pol godinu (3 semestra)
 • Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije koji traje 3 godine (6 semestara)
 • Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost koji traje 3 godine (6 semestara)

Stručni studijiUredi

 • Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija sa smjerovima Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje i Turističko poslovanje koji traje 3 godine (6 semestara)
 • Specijalistički diplomski stručni studiji Ekonomika poduzetništvaEkonomika energije i okoliša, "Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru", "Menadžment i marketing maloprodaje" i "Digitalni marketing" koji traju 2 godine (4 semestra)

Znanstveni i stručni radUredi

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb znanstvenu i stručnu djelatnost izvode nastavnici, znanstvenici i suradnici, čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u odgovarajuća zvanja, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživačka djelatnost zaposlenika ostvaruje se preuzimanjem ugovornih obveza i radom na istraživačkim programima, projektima, analizama i ekspertizama te individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. Sudjelujući na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, studijskim boravcima i gostujućim predavanjima nastavnici su prepoznati kao vrhunski stručnjaci, izvrsni predavači i istraživači u svojim područjima.

Fakultet ugošćuje mnoge inozemne i domaće stručnjake, znanstvenike i predavače, domaćin je i organizator velikih međunarodnih i znanstvenih skupova.

Izdavačka djelatnostUredi

Ekonomski fakultet - Zagreb ima bogatu izdavačku djelatnost, bilo da se radi o publiciranju periodičkih znanstvenih časopisa i publikacija ili o podupiranju i sudjelovanju u izdavanju mnogih udžbenika svojih nastavnika za potrebe izvođenja nastave na matičnoj instituciji, ali i na drugim ekonomskim fakultetima i visokim školama u Hrvatskoj i bližem okruženju. Posljednjih godina raste broj publikacija kojima je izdavač upravo Fakultet, posebice monografija, udžbenika i zbornika radova domaćih i međunarodnih konferencija. Fakultet izdaje nekoliko renomiranih i međunarodno priznatih znanstvenih časopisa:

 • Acta Turistica
 • Poslovna izvrsnost (Business Excellence)
 • Tržište (Market)
 • Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB)
 • INTEREULAWEAST

Međunarodna suradnjaUredi

Međunarodna suradnja jedan je od ključnih čimbenika koje garantiraju, unaprjeđuju i potiču kvalitetu visokoobrazovnih institucija. Ekonomski fakultet – Zagreb prepoznao je značenje međunarodne suradnje pa stoga provodi aktivnosti usmjerene ka ostvarenju ciljeva vezanih za međunarodnu suradnju:

 • uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta
 • poticanje razmjene znanja povećanjem mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja
 • razvoj obrazovnih programa na engleskom jeziku
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima, posebice u području istraživanja i visokog obrazovanja
 • ostvarenje renomiranih akreditacija u svrhu garancije kvalitete obrazovanja i istraživanja
 • povećanje broja članstva u renomiranim udruženjima

Potpisani su brojni bilateralni sporazumi, razna partnerstva i suradnje, a iz godine u godinu bilježi se sve veći interes stranih studenata za studiranje na Ekonomskom fakultetu.

Ured za međunarodnu suradnjuUredi

Ekonomski fakultet ima Ured za međunarodnu suradnju, koji je središnje mjesto za administrativnu potporu međunarodnim aktivnostima studenata i nastavnog/nenastavnog osoblja, a bavi se sljedećim aktivnostima:

 • sklapanjem bilateralnih sporazuma najčešće u svrhu mobilnosti
 • informiranjem o međunarodnim stipendijama, natječajima, ljetnim školama i sl., kako za studente tako i za nastavno/nenastavno osoblje EFZG-a
 • provedbama međunarodnih natječaja (ERASMUS, CEEPUS, JOSZEF, BASILEUS, bilaterala Sveučilišta, EFZG-a, MZOŠ-a i sl.)
 • pružanje administrativne podrške stranim studentima na razmjeni
 • davanje administrativne potpore programima Ekonomskog fakulteta na engleskom jeziku (BDiB, MMI)
 • organiziranje gostovanja inozemnih predavača
 • informativna i administrativna podrška za sudjelovanje u međunarodnim projektima

Akreditacija EPASUredi

Još 2006. godine Fakultet je razvio Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, namijenjen hrvatskim i stranim studentima. S ciljem što boljeg pozicioniranja Fakulteta na regionalnom tržištu, 2008. godine donesena je strateška odluka da se za navedeni program na engleskom jeziku dobije međunarodna EPAS (European Programme Accreditation System) akreditacija unutar sustava Europske zaklade za razvoj menadžmenta (EFMD - European Foundation for Management Development). EPAS akreditacija dodjeljuje se onim programima iz poslovne ekonomije i menadžmenta koji udovoljavaju sljedećim kriterijima: akademskoj izvrsnosti, povezanosti s praksom i međunarodnoj orijentaciji. U dugotrajnom akreditacijskom procesu studijski program BDiB - Bachelor Degree in Business uspio je 9. veljače 2011. dobiti spomenutu akreditaciju, a također i reakreditaciju 19. veljače 2014. godine.

Akreditacija AACSBUredi

AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) američka je profesionalna neprofitna organizacija, sa sjedištem u Tampa, SAD, čija je osnovna uloga evaluacija visokoobrazovnih institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije. Postupak evaluacije za Poslovnu (Business) akreditaciju provodi se kroz 15 standarda organiziranih u sljedećih nekoliko ključnih područja djelovanja institucije: strateško upravljanje i inovacije, sudionici obrazovnog procesa (studenti, nastavno i nenastavno osoblje), nastavni programi i procesi, akademsko i stručno zalaganje. Svi procesi evaluacije se temelje na tri načela: angažman, inovacije i utjecaj (engagement, innovation, impact) s kojima se želi trajno promijeniti svijest institucije o potrebi kontinuiranog rada na osiguranju kvalitete. Ekonomski fakultet - Zagreb ovu je misiju uspješno završio u razdoblju od tri i pol godine te od 2019. godine ponosno nosi i ističe AACSB Business akreditaciju. Ovim prestižnim priznanjem Ekonomski fakultet - Zagreb pozicionirao se među 5% najboljih visokoobrazovnih institucija iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na globalnoj razini. Time je Ekonomski fakultet - Zagreb postao jedina sveučilišna institucija odnosno jedini fakultet u Republici Hrvatskoj kojem je dodijeljena AACSB Business akreditacija.

Zanimljivosti o djelatnosti fakultetaUredi

ČasopisiUredi

Na fakultetu izlazi šest znanstvenih časopisa i jedan studentski list:

 • Acta turistica
 • Poslovna izvrsnost
 • Tržište
 • Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • ZIREB
 • INTEREULAWEAST Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations
 • Manager (studentski list)

Studentske udrugeUredi

Statutom Ekonomskog fakulteta – Zagreb studentima je dano pravo na ustrojavanje strukovnih, sportskih i drugih nepolitičkih i neprofitabilnih udruga u obliku sekcija i sličnog na Fakultetu i izvan Fakulteta.

Danas na Fakultetu djeluju sljedeće studentske udruge:[4]

 • Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu
 • eSTUDENT
 • Studentska udruga Menadžera
 • AIESEC
 • Hrvatska studentska asocijacija
 • Manager
 • Veslački klub Ekonomist
 • Financijski klub
 • Debatni klub
 • Športsko društvo Ekonomskog fakulteta Zagreb
 • Ekonomska klinika
 • Tourism Lab - udruga studenata turizma Ekonomskog fakulteta
 • Ekonomiko

Poznati studentiUredi

Ekonomski fakultet dao je brojne poznate stručnjake koji su ostvarili zapaženu karijeru u ekonomiji i gospodarstvu te manjim dijelom u politici. Neka od najpoznatijih imena su:

Galerija fotografijaUredi

Unutarnje povezniceUredi

IzvoriUredi

 1. EFZG: Dekanat. efzg.hr. Ekonomski fakultet - Zagreb pristupljeno 8. listopada 2018.
 2. EFZG: Katedre. efzg.hr. Ekonomski fakultet - Zagreb pristupljeno 8. listopada 2018.
 3. EFZG: Studiji i upisi. efzg.unizg.hr pristupljeno 26. veljače 2018.
 4. EFZG: Studentske udruge. efzg.unizg.hr pristupljeno 26. veljače 2018.

Vanjske povezniceUredi

Koordinate: 45°48′57″N 16°00′40″E / 45.8159392134723°N 16.011226773262°E / 45.8159392134723; 16.011226773262