Elektronička sklopka

Elektronička sklopka je elektronička komponenta koja radi analogno ručnoj elektromehaničkoj skopci, tj. može prekinuti elektronički krug ili prebaciti napon od jednog kontakta na drugi. Svaki konakt može biti u jedno od dva stanja: 'zatvoreno' (zatvoreni krug)gdje se kontakti spojeni i omogučuje protok struje, i 'otvoreno' (otvoreni krug) gdje su kontakti razdvojeni i koji ne provode struju.