Kompozicija (likovna)

(Preusmjereno s Elementi kompozicije)

Kompozicija (lat. con = sa, ponere = staviti, dakle sastaviti, tj. staviti jedno pored drugoga) predstavlja raspored i odnos dijelova neke cjeline. Kompozicija je pojam koji u likovnoj umjetnosti označava strukturu koju tvore likovni elementi u svom međuodnosu. Francuski slikar Matisse zapisao je da je kompozicija umjetnost raspoređivanja "raznih elemenata kojima slikar raspolaže da izrazi svoje osjećaje". Vrste likovnih kompozicija ovise o rasporedu oblika koje prikazujemo na plohi ili u prostoru, te tako postoje: vodoravna, okomita, kosa, kružna, piramidalna i slobodna kompozicija. Kombinaciju više kompozicija na istom djelu nazivamo "dramskom kompozicijom".

Piramidalna kompozicija slike Pokolj na Kiosu koju je Eugene Delacroix posudio sa slike T. Géricaulta Splav Meduza.

Likovna kompozicija uključuje više pojmova, odnosno načina kombiniranja likovnih elemenata: