Elvira Mendes (Elvira Menéndez) (? - 2. prosinca 1022.) bila je kraljica Leona, prva supruga kralja Alfonsa V. Plemenitog.[1]

Elvirin muž na tronu

Njezin je otac bio grof Menendo González,[2] sin Gonzala Menéndeza i Ilduare Peláez. Prema Pelagiju iz Ovieda, Elvirina se majka zvala Mayor. Elvirina je sestra bila Ilduara Mendes, grofica Portugala.[3]

Menendo je bio tutor Alfonsa V.,[4] za kojeg se Elvira udala oko 1015. Alfons je tada najvjerojatnije već bio punoljetan. 1017. Elvira je Alfonsu rodila sina Bermuda III., koji je naslijedio oca 1028. godine.[5]

Elvira je također rodila kćer Sanču, koja je bila starija od svog brata. Nejasno je kada je točno Sanča rođena, a jedan izvor navodi da je to bilo 1013., što se čini nemogućim jer ona nigdje nije spomenuta kao izvanbračna kći. Druga je mogućnost da se Elvira udala te godine, i to možda trudna.

Nakon što je umrla u prosincu 1022., Elviru su pokopali u bazilici sv. Izidora.[6]

Elvira je bila baka Sanča II. Kastiljskog i Garcíje II. Galicijskog.

Izvori

uredi
  1. Caliphs and Kings: Spain, 796-1031, str. 2026
  2. José Mattoso, A Nobreza medieval portuguesa: a família e o poder
  3. Ermelindo Portela Silva i María del Carmen Pallarés, Elementos para el análisis de la aristocracía altomedieval de Galicia: Parentesco y patrimonio
  4. Ricardo del Arco y Garay: Sepulcros de la Casa Real de Castilla
  5. Fernández del Pozo, José María (1999.): Alfonso V (999) Vermudo III (1029-1037)
  6. Prada, María Encina: Estudio antropológico del Panteón Real de San Isidoro de León