Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda

(Preusmjereno s Enciklopedija JLZ)

Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (skraćeno: Opća enciklopedija JLZ), izdanje je Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (danas Leksikografski zavod Miroslav Krleža) u 8 svezaka (1977-1982). Opća enciklopedija treće je takvo izdanje Leksikografskog zavoda, prethode joj dva izdanja Enciklopedije Leksikografskog zavoda (I. izdanje 1955-64; II. izdanje 1966-69).

Opća enciklopedija JLZ

U predgovoru, objavljenom u prvom svesku, uredništvo piše: »Kao i sve opće, ili univerzalne enciklopedije, i Opća enciklopedija JLZ predstavlja pokušaj da se što potpunije i što točnije definiraju pojmovi cjelokupnog ljudskog znanja i iskustva. (…) Premda je sveopće širenje znanja i praktičnih iskustava dovelo enciklopedistiku do velike diversifikacije, pa nastaju mnoge posebne, stručne i tematske enciklopedije (likovne, književne, muzičke, tehničke i dr.) – a tu tendenciju slijedi i JLZ – Opća enciklopedija ipak zadržava svoj razlog postojanja, jer ostaje snažna i duboka potreba za sveobuhvatnošću upravo nasuprot fragmentaciji ljudskog znanja i iskustva.«

Urednici Opće enciklopedije bili su iz Hrvatske, i tiskana je na hrvatskom književnom jeziku. Bio je to značajn leksikografski rad koji se nastavio na izdanje Hrvatske enciklopedije Mate Ujevića (1941-45). Na Opću enciklopediju JLZ nastavlja se temeljno izdanje Leksikografskog zavoda Hrvatska encikopedija koja izlazi od 1999.te druga izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Opća enciklopedija JLZ informativni je priručnik koji omogućuje svakome da u okviru sume ljudskog znanja i iskustva upotpuni svoju sliku svijeta njemu nepoznatima aspektima stvarnosti.

Leksikografski zavod objavio je i Dopunski svezak Opće enciklopedije koji donosi dopunjenje tekstove III. izdanja iz temeljnih znanstvenih struka, umjetnosti, tehničkih i primijenjenih disciplina.

O izdanju

uredi

Izvori

uredi