Euroazija

kontinent
(Preusmjereno s Eurazija)

Euroazija je naziv za najveću kopnenu masu na Zemlji. Površine je 55 milijuna kvadratnih kilometara. Zbog kulturnih i gospodarskih obilježja te povijesno-političkog razvitka mogu se izdvojiti tri cjeline: Azija, Europa i Ruska Federacija. Između Europe i Azije ne postoji prirodnogeografska granica.

Euroazija (zeleno)

Granica se određuje na dva načina:

  1. prema političkoj granici (Europa pripadaju 44 države),
  2. prema dogovorenoj granici (Europi uz 44 države pripadaju europski dio Rusije i Turske te dio Kazahstana, Azerbajdžana i Gruzije).