Fakultet političkih znanosti u Sarajevu

Fakultet političkih znanosti u Sarajevu je visokoškolska ustanova i članica Sveučilišta u Sarajevu.

Fakultet političkih znanosti u Sarajevu

FPN Sarajevo.jpg

Osnovan:1961.
Vrsta:Javno visoko učilište
Sveučilište:Sveučilište u Sarajevu
Dekan:prof. dr. Sead Turčalo
Adresa:Ul. Skenderija br. 72, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Službene stranice:Službene stranice

PovijestUredi

 
Zgrada Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu

Fakultet političkih znanosti u Sarajevu predstavlja temeljnu obrazovnu instituciju u poučavanju i istraživanju u oblasti društvenih znanosti u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1961. godine nastavljajući funkciju dotadašnje Visoke škole političkih nauka.[1] Predstavlja najstariju ustanovu u Bosni i Hercegovini koja se bavi izučavanjem politologije,novinarstva, socijalnog rada, mirovnih studija i sigurnosti.

U izvođenju nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija na Fakultetu političkih znanosti, učestvuje 59 nastavnika i suradnika, od kojih 17 redovnih profesora, 19 izvanrednih profesora, 12 docenata, 10 viših asistenata i 2 asistenta. Na Odsjeku za politologiju na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomatcija dio nastave na prvom ciklusu te cjelokupan nastavni proces na master studiju odvija se na engleskom jeziku. Pored toga, Fakultet u suradnji s devet regionalnih i europskih sveučilišta učestvuje u zajedničkom master programu u političkim znanostima. Statistički podaci pokazuju da od ukupnog broja studenata koji dolaze na Sveučilište u Sarajevu više od polovice kao svoju akademsku destinaciju biraju Fakultet političkih znanosti.

Središte znanstvenoistraživačkog rada je Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih znanosti.[2]

Ustrojbene cjelineUredi

Od akademske godine, 2005./06., Fakultet djeluje po programu Bolonjskoga procesa (3+2+3). Dodiplomski studij traje tri godine, a po njegovu završetku stječe se naziv prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea). Diplomski studij traje dvije godine. Njegovim završetkom stječe se naziv magistar/ magistra struke. Poslijediplomski, doktorski studij traje tri godine.

Na fakultetu djeluju sljedeći odsjeci:

  • Odsjek za politologiju
  • Odsjek za sociologija
  • Odsjek za komunikologiju
  • Odsjek za socijalni rad
  • Odsjek za sigurnosne i mirovne studije

Unutar Fakulteta djeluju i sljedeći centri:

  • Institut za društvena istraživanja
  • Centar za izdavačku djelatnost
  • Centar za migracijske studije

IzvoriUredi

  1. Historijat fakulteta. fpn.unsa.ba. 5. kolovoza 2017. Pristupljeno 7. svibnja 2016.
  2. Riječ dekana. fpn.unsa.ba. 5. kolovoza 2017. Pristupljeno 7. svibnja 2016.

Vanjske povezniceUredi