Filipinska ploča

Filipinska ploča je tektonska ploča, koja obuhvaća oceansku litosferu, koja se nalazi ispod Filipinskog mora, na istoku Filipina.

Najvažnije Zemljine litosferne ploče. Filipinska ploća je lijevo, crvene boje.

Većina segmenata na Filipinima, uključujući i sjeverni Luzon, sastavni su dio filipinskog mobilnog pojasa, koji je geološki i tektonski odvojen od Filipinske ploče.

Na sjeveru, Filipinska ploča dodiruje Ohotsku ploču na koritu Nankai. Filipinska ploča, Amurska i Ohotska ploča susreću se kod planine Fuji u Japanu.

Istočna strana Filipinske ploče je konvergentna granica s Pacifičkom pločom tvoreći zonu subdukcije na jarku Izu-Ogasawara.

Na jugu se Filipinska ploča dodiruje s Karolinskom pločom i Pločom ptičje glave (eng. Bird's Head Plate), nazvanoj po istoimenom poluotoku u Indoneziji.

Na zapadu se filipinska ploča podvlači pod filipinski mobilni pojas kod filipinskog jarka i jarka Istočnog Luzona.

Vanjske povezniceUredi