Fakultet filozofije i religijskih znanosti

fakultet u Zagrebu

Fakultet filozofije i religijskih znanosti sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
grb fakulteta grb Sveučilišta
Osnovan 31. srpnja 1989. (kao Filozofski fakultet Družbe Isusove)
Osnivači Vatikanska Kongregacija za katoličku naobrazbu
Dekan Ivan Koprek
Studijski programi
Preddiplomski • filozofija

• filozofija i religijske znanosti

Diplomski • filozofija

• religijske znanosti

Službena web-stranica

Povijest uredi

FFDI u Zagrebu ima svoju isusovačku tradiciju u poučavanju filozofije koja je započela 6. studenog 1662. godine uspostavom Filozofskog studija na Zagrebačkom Kolegiju koji je kasnije postao kolijevkom zagrebačkog Sveučilišta.

Taj je rad prestao ukinućem isusovačkog reda 1773. godine. Novija povijest isusovačke filozofske tradicije počinje osnivanjem Filozofskog instituta 1937. godine s trogodišnjim studijem filozofije, koji je onda na crkvenim filozofskim fakultetima vodio do stupnja licencijata iz filozofije. Djelatnost tog instituta se nastavlja pod nazivom Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu.

Dana 31. srpnja 1989. Kongregacija za katoličku naobrazbu (tal. Congregazione per l'Educazione Cattolica) pri Svetoj stolici, svojim Dekretom Filozofski studij podigla na razinu Filozofskog fakulteta, dala mu je pravo podjeljivanja akademskih stupnjeva: bakalaureata (diplome), licencijata (magisterija) i doktorata iz filozofije. Snagom te odluke FFDI je, u crkveno-pravnom smislu, potpuno izjednačen s Teološkim fakultetom u Zagrebu, Teološkim fakultetom u Splitu te Teološkim fakultetom u Đakovu.[1]

Ministarstvo znanosti je rješenjem od 7. listopada 1992. godine FFDI upisalo u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija i jedinica kao znanstvenoistraživačku organizaciju u znanstvenom polju filozofija. Fakultet djeluje u sastavu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Senat Sveučilišta u Zagrebu 8. prosinca 2016. donosi odluku da FFDI dobiva status fakulteta i postaje ravnopravna sastavnica Sveučilišta pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti.[2]

Isusovački identitet uredi

Isusovački identitet ima svoju tradiciju više od 450 godine, oni su jezgra karaktera i misije Fakulteta. Tako FFDI kao visokoškolska ustanova ističe da svojim djelovanjem nastoji poglavito oko izvrsnosti u poučavanju i znanstvenom istraživanju na području filozofije i religijskih znanosti, potičući međutim istodobno studente i na kritičnost mišljenja. Isusovačka se pedagogija temelji na osobnom i profesionalnom odnosu između nastavnika i studenta, te se brine ne samo oko usvajanje kognitivnih sadržaja odnosno znanja nego i oko stjecanje životne mudrosti.[3]

Nastavni program uredi

Preddiplomski studij obuhvaća smjerove: Filozofija i religijske znanosti, Filozofija, te Filozofija i latinski jezik. Diplomski studij vodi dva smjera, filozofija, te religijske znanosti. FFDI izvodi također i poslijediplomski doktorski studij.

Znanstveni projekti uredi

Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti aktivna su dva znanstveni projekt|znanstvena projekta:

  1. Praktična etika i hrabrost za opće dobro u vremenima krize. Ima li u hrvatskom društvu mjesta za vrline?
  2. Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća.

Uprava uredi

Upravu fakulteta čine veliki kancelar, njegov zamjenik, dekan i prodekan. Veliki kancelar je R.P. Arturo Sosa, SJ, vrhovni poglavar Družbe Isusove sa sjedištem u Rimu. Njegov zamjenik je Dalibor Renić, SJ, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove iz Zagreba.
Poslovanje vodi dekan prof. dr. sc. Ivan Šestak, SJ i prodekan doc. dr. sc. Anto Pavlović, S.J. Fakultetsko vijeće čine svi redovni i izvanredni profesori te docenti, a Fakultetska konferencija svi aktualni predavači, predstavnici studenata te službenici Fakulteta.[4]

Izvori uredi

  1. O fakultetuArhivirana inačica izvorne stranice od 8. kolovoza 2014. (Wayback Machine) (pristupljeno 1. kolovoza 2014.)
  2. "O fakultetuArhivirana inačica izvorne stranice od 2. veljače 2017. (Wayback Machine)", službene stranice Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, pristupljeno 22. siječnja 2017.
  3. Isusovački identitetArhivirana inačica izvorne stranice od 8. kolovoza 2014. (Wayback Machine) (pristupljeno 1. kolovoza 2014.)
  4. Uprava Filozofskog fakulteta Družbe IsusoveArhivirana inačica izvorne stranice od 8. kolovoza 2014. (Wayback Machine) (pristupljeno 1. kolovoza 2014.)

Poveznice uredi

Vanjske poveznice uredi