Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove

hrvatska isusovačka, katolička, visokoškolska ustanova u Zagrebu

Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove (FTI) je isusovačka, katolička  visokoškolska ustanova u Zagrebu za studij filozofije i teologije.

Filozofsko-teološki institut
Družbe Isusove
FTI
Osnovano 1963
Osnivač Družba Isusova
Nadležna institucija Kongregacija za katolički odgoj
Udruženje Papinsko sveučilište Gregoriana
Lokacija Jordanovac 110
10000 Zagreb
[FTI Službena stranica]
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove i Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Povijest

uredi
 
Znanstveni časopis Obnovljeni život, koji vodi Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove dugi niz godina.

Filozofski institut  

uredi

Nakon prvog svjetskog rata, novouspostavljena provincija Družbe Isusove na ovim prostorima sa sjedištem u Zagrebu započinje Filozofski studij 1920. – 1922. za studente iz Družbe Isusove.

U rujnu 1937. osniva se Filozofski institut Družbe Isusove u Zagrebu, Jordanovac 110, s trogodišnjim studijem, potpuno uređen prema Apostolskoj konstituciji Deus scientiarum Dominus i Ratio Studiorum Družbe Isusove propisanim za licencijat iz filozofije na filozofskim fakultetima. Iako Filozofski institut nije mogao formalno podjeljivati akademskih stupnjeva, ipak se u praksi njegov studij priznavao na crkvenim fakultetima za daljnji studij i postizavanje doktorata.

Rad Filozofskog instituta nije se odonda prekinuo, formirajući više stotina mladih ljudi, osobito isusovaca, u filozofskoj kršćanskoj refleksiji i pridonoseći svojom višestrukom aktivnošću istraživanju i širenju filozofske misli.

Teološki institut  

uredi

Redoviti studij teologije – koji je slijedio prema isusovačkoj formaciji nakon studija filozofije i dvogodišnje prakse – redovito se obavljao na isusovačkim učilištima u inozemstvu. Zbog rata i poratnih godina odlazak u inozemstvo bio je onemogućen pa isusovački skolastici obavljaju studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Taj studij teologije nije zadovoljavao curriculum studija propisan prema isusovačkom Ratio Studiorum pa isusovački skolastici, studenti teologije polaze dodatnu nastavu iz teologije u isusovačkoj rezidenciji u Palmotićevoj ulici. Dozvolom generalne isusovačke uprave iz Rima godine 1954. osnovan je i Teološki institut s četverogodišnjim studijem teologije za isusovačke studente teologije.

Filozofsko-teološki institut  (FTI)

uredi

Godine 1963. Filozofski institut (osnovan 1937) i Teološki institut (osnovan 1954) spajaju se u jedinstvenu instituciju koja ubrzo dobiva naziv Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Iako Filozofski institut djeluje zajedno s Teološkim studijem unutar Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove, svaki od njih i dalje djeluju potpuno odijeljeno i neovisno prema svojim programima kako je bio i običaj na isusovčkim učilištima. Nakon obnove crkvenih studija po novim normama Crkve u duhu Drugog vatikanskog sabora, počinje se s prihvaćanjem neisusovačkih studenata (svećeničkih kandidata i laika). Filozofski studij od g. 1970. s trogodišnjeg studija prelazi na dvogodišnji studij filozofije za postizanje bakalaureata iz filozofije, i po programu prvog stupnja crkvenih filozofskih fakulteta, te ga kao takva isti fakulteti priznaju.

Sveta kongregacija za katolički odgoj i formalno priznaje tu aktivnost Filozofsko-teološkog instituta te obadva affilira Papinskom sveučilištu Gregoriana (PUG). Prvo je Teološki studij 1981. godine affiliran  Teološkom fakultetu PUG-a, a 1983. godine je Filozofski institut affiliran Filozofskom fakultetu PUG-a.  Tim pridruživanjem studenti Instituta dobivaju pravo na završetku studija stjecati diplome filozofije i teologije s Papinskog sveučilišta Gregoriana.

Povoljnim razvojem Filozofskog studija, povećanjem zanimanja i broja studenata te promjenama društvenih prilika vatikanska Kongregacija za katolički odgoj zbog rada i napretka Filozofskog studija skupa s potrebama i nadom mjesne Crkve svojim je dekretom od 31. srpnja 1989. spomenuti Filozofski studij podigla je na razinu Filozofskog fakulteta »sui iuris« s pravom podjeljivanja akademskih stupnjeva iz filozofije u ime i ovlašću Svete Stolice. Time zapravo prestaje ustroj Filozofsko-teološkog instituta (FTI) kao zajedničke obrazovne institucije jer je ga novoosnovani fakultet nadrastao, i danas se zove Fakultet filozofije i religijskih znanosti.

Djelovanje Filozofsko-teološkog instituta (FTI-a)

uredi

Prvotni Filozofski institut te Filozofsko-teološki institut nisu ostali samo na razini nastavno-obrazovne institucije, nego su se članovi Instituta uvijek bavili i znanstveno-istraživačkim radom: pisali su i izdavali knjige s područja filozofije i teologije, izdavali časopis „Život“ (poslije Drugog svj. rata „Obnovljeni život“), održavali tribine i simpozije i na druge načine promicali filozofsku, teološku i općereligijsku misao. Stoga je i Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske Institut upisalo u registar znanstvenoistraživačkih organizacija za znanstvena područja filozofije, teologije i religijske kulture (znanosti).

Profesori na FTI-u

uredi

Vanjske poveznice

uredi