Finski narodi.- Kolektivni naziv za grupu srodnih naroda ugrofinske grane (Suomalais-Ugrilaiset; Finno-Ugrians) uralske jezične porodice. Cijela grupa dobila je ime po najvećem narodu Fincima, i locirani su u pordručju oko Finskog zaljeva, te dalje na istok u europskoj Rusiji. Finska grupa naroda grana se dalje na nekoliko ogranaka, to su:

Ugrofinsku grupu ovi narodi čine zajedno s Opskim Ugrima, te se dalje povezuju sa samojedskim narodima u veliku [Uralski narodi|Uralsku] etnolingvističku porodicu naroda i jezika.

Vanjske poveznice

uredi