Forenzička psihijatrija

Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim uz duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski vještaci izrađuju ekspertize tj. provode vještačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt s pravnim normama, kaznenog i građanskog prava i u izvanparničnim postupcima. Predstavlja granično znanstveno područje između psihijatrije i prava i dotiče se kriminalistike.[1] Po zahtjevnosti je forenzička psihijatrija sam vrh psihijatrije, jer forenzički psihijatri moraju znati psihijatriju, pravo, život, psihologiju, antropologiju i politiku.[2]

U Republici Hrvatskoj postoje Zavodi za forenzičku psihijatriju, u Zagrebu u Vrapču sa zapadne strane Klinike za psihijatriju Vrapče te u psihijatrijskim bolnicama u Popovači, na Rabu i Ugljanu. U Vrapču su prvi forenzički pacijenti zabilježeni 1882. godine. Hrvatski psihijatrijski forenzičari po kakvoći vještačenja spadaju na svjetski vrh.[2]

Vidi uredi

Izvori uredi

  1. Medicinska naklada Dragica Kozarić-Kovačić, Mirjana Grubišić-Ilić, Velinka Grozdanić: Forenzička psihijatrija, 2. izdanje (pristupljeno 5. listopada 2019.)
  2. a b Jutarnji list Krešimir Žabec: Bolnica za neubrojive, 7. listopada 2018. (pristupljeno 5. listopada 2019.)

Literatura uredi

  • Dragica Kozarić-Kovačić, Mirjana Grubišić-Ilić, Velinka Grozdanić: Forenzička psihijatrija, 2. izdanje, Zagreb: Medicinska naklada, 2005.