Frazeologija

Višečlane jezične jedinice koje se u govornom aktu uvijek reproduciraju kao cjelina nazivaju se frazemi. Npr. trn u peti znači biti nekome na velikoj smetnji. Frazeme proučava posebna jezikoslovna disciplina koja se zove frazeologija.

Četiri su uvjeta koje neka veza leksema mora ispuniti da bi bila frazem:

1.) Da se ta veza leksema reproducira u govornom činu kao postojana veza čije članove nije moguće zamijeniti ni ispuštati ( npr. imati slobodne ruke - slobodno odlučivati; ne možemo ispustiti element slobodno, jer veza imati ruke nije frazem ).

2.) Da se ta postojana veza sastoji od najmanje dviju punoznačnica.

3.) Semantički uvjet; bar jedna punoznačnica "žrtvuje" glavninu svog leksičkog značenja da bi se moglo oblikovati novo posebno značenje frazema, npr. Živi Bogu iza leđa znači da živi vrlo daleko, u nekoj zabiti.

4.) Da se frazemi kao leksičke jedinice mogu u kontekstu aktualizirati u svim sintaktičkim funkcijama u kojima se pojavljuju leksemi. npr frazem bila je trn u peti po sintaktičkoj je funkciji predikat, a leksem Bogu iza leđa, po funkciji je priložna oznaka.

Frazemske inačice su frazemi u HSJ (hrvatski standardni jezik) koji ulaze u različitim funkcionalno ravnopravnim oblicima; inačice se najčešće razlikuju jednom sastavnicom, npr. trn u peti = trn u oku ; hladan kao led = hladan kao mramor.

Frazemske višeznačnice su frazemi koji se značenjski šire, npr. Petar je u svom poduzeću bog bogova ( frazem bog bogova ovdje znači vrlo utjecajan čovjek), a u rečenici: bilo nam je bog bogova, taj frazem znači izvrsno.

Frazemske istoznačnice ili sinonimije kada dva ili više frazema imaju isto značenje. Tada govorimo o frazemskoj istoznačnosti. Frazemi tanak kao čačkalica; sama kost i koža; suh kao bakalar znače vrlo tanak, mršav.

Frazemski antonimi - značenja dvaju frazema mogu se odnositi na suprotna svojstva. Npr živjeti kao na kruhu i vodi (oskudno živjeti) je u opreci odnosno je u suprotnom značenju sa frazemom živjeti kao bubreg u loju. Drugi primjer je spor kao puž i brz kao zec.

Frazemske sraslice - glavna je značajka da im bar jedna od sastavnica nema vlastitog leksičkog značenja; takve se sastavnice pojavljuju samo u frazemskim sraslicama. npr. lile mile (prijateljski, dopustljivo); mile lale (naklono); ni bu ni mu ( ništa ); šuć-muć (i ovako i onako).