Fundamentalna teologija

Fundamentalna teologija je teološka disciplina koja se bavi temeljnim pitanjima kršćanske vjere. Proučava pitanje Božje objave i njezine vjerodostojnosti, pitanje čina vjere kao osobnog pristanka i odgovora Bogu objavitelju, ulogu Crkve kao zajednice u kojoj se prenosi Objava, te pitanje mogućnosti teološke spoznaje.

Fundamentalna teologija
Znanstveno polje Teologija
Znanstveno područje Humanističke znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Metode

uredi

Metode fundametalne teologije su teološko-dogmatska i apologetsko-dijaloška. Teološko-dogmatska metoda polazeći od Svetog Pisma i Tradicije Crkve nastoji razumjeti Božju objavu, koja se u povijesti spasenja otkriva kao otajstvo i događaj. Objava ima svoj vrhunac u raspetom i uskrslom Isusu Kristu, a biva dostupna i prenosi se u Kristovoj Crkvi. Apologetsko-dijaloška metoda nastoji opravdati i obrazložiti kršćansku vjeru, te istinitost i vjerodostojnost Božje objave pred zahtjevom razuma. Uz teološku perspektivu koja izvire iz datosti Božje objave, fundamentalnu teologiju obilježava i antropološka perspektiva koja polazi od čovjeka, odnosno od temeljnih ljudskih pitanja, očekivanja i mogućnosti. Fundamentalna teologija u stalnom je dijalogu s filozofijom, kulturom, religijama, znanostima i drugim misaonim gibanjima.

Bibliografija

uredi

Značajniji priručnici:

Izvori

uredi

Vanjske poveznice

uredi
Mrežna mjesta