Kratica pojma government-to-business (engl.), G2B, podrazumijeva poslovanje između tijela državne uprave i poduzeća. To je kratica za nekomercijalnu interakciju između lokalne i/ili državne vlasti s komercijalnim i/ili poslovnom sektorom.

Obilježja uredi

G2B kategorija elektroničkog tržišta obuhvaća infrastrukturu koja omogućuje pružanje različitih servisa i provođenje različitih poslovnih transakcija između kompanija i državnih tijela, ali pored infrastrukture jednako je važna i ponuda sadržaja koji se mogu pronaći na takvim modelima. Razvoj infrastrukture ovog modela elektroničkog tržišta može dati zamah razvoju cjelokupnog elektroničkog poslovanja.

Primjeri uredi

Primjena ovog modela moguća je u javnim natječajima za nabavu roba i usluga putem Interneta, socijalnim davanjima za zaposlene, plaćanju PDV-a i ostalih davanja državi elektroničkim putem.

Vidi još uredi

  • B2B Elektroničko poslovanje među organizacijama
  • B2C Elektroničko poslovanje orijentirano prema kupcu
  • C2C Elektroničko poslovanje među krajnjim kupcima
  • G2C Elektroničko poslovanje između državnih tijela i građana
  • E-tržište