Gabriel Brnčić Isaza

Gabriel Brnčić Isaza (Santiago de Chile, 6. veljače 1942.) je čileanski skladatelj, pedagog i specijalist za elektroakustičnu tehnologiju i elektroničku glazbu. Hrvatskog je podrijetla.

Gabriel Brnčić Isaza
Životopisni podatci
Rodno ime Gabriel Oliverio Brnčić Isaza
Datum rođenja 6. veljače 1942.
Mjesto rođenja Santiago de Chile, Čile
Djelo
Razdoblje 1963. do danas
Poznatija djela Oda a la energía za orkestar
Génesis, balet
Koncert za violu i orkestar
Un jardín para todos, scenska glazba
Passacaglia za sintesajzere i magnetofonsku vrpcu
Polifonía de Barcelona za komorni ansambl
Opera Rotas za glasove, komorni orkestar i elektroakustiku
Tres Estilos za gitaru i elektroniku
Ciudad Encantada za magnetofonsku vrpcu
Variaciones sobre órgano za orgulje i magnetofonsku vrpcu
Clarinet Concert para Harry Sparnaay za basklarinet i magnetofonsku vrpcu
Relumbre za alttrombon i elektroniku
Nagrade
Nagrade 1. nagrada / Casa de las Américas
tri nagrade Čileanskoga sveučilišta
1. nagrada / IMEB, Bourges
nagrada Grada Barcelone
medalja Čileanskoga glazbenog vijeća
Portal o glazbi
Portal o životopisima

Životopis Uredi

Gabriel Brnčić Isaza rođen je u Čileu. Studirao je violinu i obou na Nacionalnom konzervatoriju te kompoziciju kod Gustava Becerra-Schmidta na Glazbenom fakultetu (Facultad de Artes Musicales y de la Representación) Sveučilišta u rodnome gradu. 1965. emigrira u Argentinu, gdje kao stipendist Zaklade »Torcuato di Tella« (1965-67) nastavlja studij glazbe na Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) u Buenos Airesu. U razredu Alberta Ginastere, Francisca Kröpfla i Gerarda Gandinia završava i postdiplomski studij kompozicije i elektroakustične glazbe te 1967. počinje raditi kao prevoditelj, skladatelj i pedagog. Usavršavao se kod Iannisa Xenakisa, Johna Cagea i Luigia Nona. 1974. napušta Argentinu zbog nepovoljnih političkih prilika i militarističkog režima te s obitelji seli u Šanjolsku, u Barcelonu.

Gabriel Brnčić Isaza sklada pretežito instrumentalnu glazbu za najrazličitije sastave, primjerice Oktet za dvije trube, dva roga, dva trombona i dvije tube; Kaleidoskop za obou, komorni orkestar i udaraljke; Ritmus za udaraljke i vibrafon; Quodlibeti za komorni orkestar; Kantata za zbor, gudački orkestar, udaraljke i elektroniku, itd. Prirodne zvukove glazbala i ljudski glas u mnogim svojim skladbama često i vješto elektronski obrađuje. Dopisni je član Akademije lijepih umjetnosti Čileanskoga instituta.

Nagrade i priznanja Uredi

  • 1966. – 1. nagrada na natječaju kubanske organizacije Casa de las Américas
  • 1967, 1968. i 1969. - nagrada Instituta za glazbena istraživanja Čileanskoga sveučilišta (Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile)
  • 1984. – 1. nagrada na Međunarodnom festivalu glazbe i elektroakustičkoga stvaralaštva (Concours Internationaux de Musique et d’Art Sonore Electroacoustiques) u Bourgesu
  • 1985. - nagrada Grada Barcelone (Premio Ciudad de Barcelona)
  • 2003. - medalja Čileanskoga glazbenog vijeća (Consejo Chileno de la Música)


Popis djela Uredi

Popis djela Gabriela Brnčića Isaze
Godina Skladba Vrsta glazbe
1963. Oda a la energía, za orkestar Orkestralna glazba
1964. Génesis, elektroakustička scenska glazba (balet) Scenska glazba (balet)
1964. Máquinas, elektroakustička scenska glazba Scenska glazba
1964. Yasi-Yatere, za komorni sastav Instrumentalna glazba
1964. Dialexis, za udaraljke, glasovir, čelestu i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1966. Quodlibet, za saksofon, violu, trubu, električnu gitaru i električne orgulje ili za dva altsaksofona, violu i vibrafon Instrumentalna glazba
1966. Quodlibet II, elektroakustička glazba u realnom vremenu (sintesajzer) Elektroakustička glazba
1967. Volveremos a las montañas, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1967. Concierto para viola y orquesta (Koncert za violu i orkestar) Orkestralna glazba (koncert)
1967. Acuérdate, ha muerto..., za elektronski procesuirane klarinet i violinu Instrumentalna glazba (elektronika)
1967. Acuerdate, ha muerto… (2. verzija), za elektronski procesuirane obou, klarinet, violinu i violu Instrumentalna glazba (elektronika)
1967-71. 24 Quodlibet -
1968. Quodlibet IV, za harmoniku Solistička glazba
1968. Volveremos a las montañas (2. verzija), elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1968. Quodlibet VIII, za obou, engleski rog i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
1968. Quodlibet VIII (2. verzija), za flautu, violu, kontrabas, engleski rog i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
1968. Quodlibet VIII (3. verzija), za flautu, violu, i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
1968. Puerto Montt, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1969. Quodlibet XVII, za orkestar, zbor i plesače Scenska glazba (balet)
1969. El túnel, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1970. Preludio de madera, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1970. Preludio de cristal, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1970. Batucada, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1971. Donald Blues, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1971. Agua, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1972. Cuarteto (2. verzija), za violinu, dvije viole i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1973. Música de 1973, za glasovir, violu, sintesajzer i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1975-76. Chile fértil provincia, za violu, kontrabas, udaraljke i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1976. Arpégios, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1976. Un día en el jardín del gigante, scenska glazba za glasovir, udaraljke i magnetofonsku vrpcu Scenska glazba
1976. Salvat-Papasseit i la seva època, elektroakustička scenska glazba Scenska glazba (elektorakustika)
1976. Quodlibet IV (2. verzija), za glasovir i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1976. Cueca para la exaltación de Jorge Peña Hen, za gitarski duo Solistička glazba (gitare)
1977. Un jardín para todos, elektroakustička scenska glazba Scenska glazba (elektorakustika)
1977. Variaciones I, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1979. Tonada larga a Recabarren, za violončelo i glasovir Instrumentalna glazba
1979. Destierro, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1979-81. Cielo, za viole i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1980. Memorias, za udaraljke, violinu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1980. Música de las apariencias, za violinu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1980. Coral retrato, za tenora, violu, klarinet i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1980. Aria y pasacalle, za flautu, klarinet, kontrabas, gitaru i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1981. Nuestra América, za udaraljke i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1981. Grisalla
1982. Grisalla (2. verzija), elektroakustička scenska glazba Scenska glazba (elektorakustika)
1982. Bach y las monedas, elektroakustička scenska glazba Scenska glazba (elektorakustika)
1982. Nuestra América (2. verzija), elektroakustička glazba uz magnetofonsku vrpcu Elektroakustička glazba
1982. Las afinidades electivas 1982, za polifone analogne sintesajzere (polymoogs) Elektronička glazba
1982. Canciones con sintetizador, elektroakustička glazba uz magnetofonsku vrpcu Elektroakustička glazba
1983. Polifonía de Barcelona, za komorni ansambl i njihovu elektroakustički obrađenu izvedbu u realnom vremenu Instrumentalna glazba
1983. Triunfo por las madres de Plaza de mayo, za gitaru, glas i magnetofonsku vrpcu Vokalna glazba (uz glazbala)
1983. Polifonía de Venecia, elektroakustička glazba uz magnetofonsku vrpcu Elektroakustička glazba
1984. Variaciones sobre sonatas e interludios, za violu, električnu gitaru i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1985. Concierto Gótico, za violu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1985. Chile fértil provincia (2. verzija), za violu, kontrabas, udaraljke, glas i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1985. Concierto Gótico, elektroakustička glazba uz magnetofonsku vrpcu Elektroakustička glazba
1985. Concierto Gótico, za violu ili violončelo i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1985. Quodlibet IV (3. verzija), za glasove i magnetofonsku vrpcu Vokalna glazba (vrpca)
1985. Opera Rotas, za glasove, komorni orkestar i elektroakustiku Vokalna glazba (uz orkestar)
1986. Clarinen Tres, za klarinet i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1986. Des' être, za računalno upravljani sintesajzer i dvije viole Solistička glazba (elektronika)
1986. Tres Estilos, za gitaru i elektroniku Solistička glazba (elektronika)
1987. Ese Mar, za rog, tubu i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1987. Ciudad Encantada, za magnetofonsku vrpcu Elektronička glazba (vrpca)
1987. Melodies, za altsaksofon solo Solistička glazba (vrpca)
1987-88. Música de cámara I, II y III, za različite skupine glazbala Instrumentalna glazba
1988. Passacaglia, za sintesajzere i magnetofonsku vrpcu Elektronička glazba
1988. Sexteto para violas, za violu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1988. Historia de dos ciudades, radio igra Glazba za radio
1989. Dulcian Concert, za fagot i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1989. Composición, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1989. Kientzy Concert, za elektronski procesuiran tenorsaksofon u realnom vremenu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1989. Uno y mil efectos de la libertad, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1990. Viaje al invierno, za flautu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1990. Vade Retro, a Luigi Nono, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1990. Tenor concert, za tenorsaksofon solo Solistička glazba (vrpca)
1991. Partita para oboe, za obou solo, klarinet, violu i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1991. Contrabajo concert, za kontrabassaksofon solo Solistička glazba
1991. Soprano-Concert, za sopransaksofon solo Solistička glazba
1991. Bajo concert, za bassaksofon solo Solistička glazba
1991-96. Adagio Scherzo, elektroakustička glazba Elektroakustička glazba
1992. Viola Concert, za violu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1993. Baryton concert, za baritonsaksofon solo Solistička glazba
1994. Dos esbozos para antiguos instrumentos electrónicos Elektronička glazba
1994. Alto concert, za altsaksofon solo Solistička glazba
1995. …que no desorganiza cap murmuri, za blokflautu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1996. Constanza (La casa del viento 1) za kvartet blokflauta (sopran, alt, tenor i bas) i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1996. Sopranino concert, za sopranino saksofon solo Solistička glazba
1996. Variaciones sobre órgano, za orgulje i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1997. Scherzo, za violinu, violončelo, trombon i glasovir Komorna glazba
1998. Quodlibet VII (2. verzija), za udaraljke i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1998. Vuelta de paseo, za sopran, harfu i magnetofonsku vrpcu Vokalna glazba (uz glazbala)
1999. Clarinet Concert para Harry Sparnaay, za basklarinet i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1999. La casa del viento (2. verzija), za flautu i altflautu, klarinet i basklarinet, violu, violončelo i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1999. Coreútica, za violu i magnetofonsku vrpcu Solistička glazba (vrpca)
1999. Amico ai vinto, za engleski rog, dvije viole i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
1999. Claro-Oscuro, za malu flautu, flautu (in C), flautu in G i basflautu Komorna glazba
2000. Ergon Rondeau za četiri roga, ozvučeni violončelo i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
2001. La casa del viento (3. verzija), za gudački kvartet i magnetofonsku vrpcu Instrumentalna glazba (vrpca)
2001. Escena, za glas, elektroniku i glasovir, vibrafon i harfu Instrumentalna glazba (glas i elektronika)
2002. Ronde-Bosse, za violu i harfu i magnetofonsku vrpcu (elektroakustičke interakcije u realnom vremenu) Instrumentalna glazba (vrpca)
2002. Clarinen-tres, versión para viola, za violu i magnetofonsku vrpcu (elektroakustičke interakcije u realnom vremenu) Instrumentalna glazba (vrpca)
2003. Son(ru)idos, za harmoniku, klarinet i višekanalnu elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
2004. ...//...minúscula claridad recién nacida...//... Instrumentalna glazba (elektronika)
2005. Alto-Concert II, za alttrombon i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
2006. La casa del viento IV, za alttrombon i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
2007. Relumbre, za alttrombon i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
2009. Violoncello-Concert a Joan Miró, za violončelo i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)
2009. Bass clarinet-Concert for Harry Sparnaay, verzija za violončelo i elektroniku Instrumentalna glazba (elektronika)

Vanjske poveznice Uredi