General armije je generalski čin u nekim vojskama.

Amerika Uredi

U Američkoj vojsci ovaj čin odgovara General of the Army.

Hrvatska Uredi

U Hrvatskoj vojsci odgovara najvišem činu - stožernog generala. Po rangu mu u Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara čin admirala flote (do 1999. godine ovaj čin zvao se stožerni admiral).

SFR Jugoslavija Uredi

 
Oznaka čina u JNA.

U Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA) general armije je bio najviši čin, osim u periodu između 1955. i 1974. godine kada je postojao čin generala JNA, te mu je u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici odgovarao čin admirala flote, po uzoru na činove drugih vojski i mornarica.[1]

Velika Britanija Uredi

U Britanskoj vojsci odgovara čin Field Marshal (feldmaršal).

Ostalo Uredi

U mnogim drugim vojskama svijeta general armije je također najviši vojni čin kojemu po rangu u mornarici odgovara čin admirala flote. Svi spomenuti činovi prema NATO-voj klasifikaciji nose oznaku OF-10.

Izvori Uredi

  1. Borislav Ratković, gl. ur.; Petar Petrović, ur., Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981., str. 144.

Literatura Uredi

  • Ratković, Borislav. 1981. Vojni leksikon. Vojno izdavački zavod. Beograd.