Georgia Guidestones

Koordinate: 34°13′55″N 82°53′40″W / 34.231984°N 82.894506°W / 34.231984; -82.894506

Georgia Guidestones je veliki granitni (monolitni) spomenik u Elbert County, Georgia, SAD. Na njemu je uklesana poruka s deset naputaka/postulata, napisana na osam "živih" jezika, te kraća poruka ispisana na vrhu strukture na četiri "mrtva" jezika: babilonskom, starogrčkom, sanskritu i egipatskim hijeroglifima. Na skulpturu se ponekad referira kao i na "američki stonehenge."[1] Spomenik je visok gotovo 6,1 metar, ako se uključi i kamenje u temeljima koji su ukopani, dok je inače skulptura (nadzemne) visine od točno 5,5 m[2], načinjena je od šest granitnih ploča/blokova koji teže više od 110 tona.[3] Jedan blok stoji u centru, a četiri su raspoređena oko njega. Centralni kamen stoji naslonjen povrh pet blokova, koji su astronomski ugođeni i orijentirani. Dodatna kamena ploča, koja je postavljena na zemlji, nedaleko zapadno od strukture, daje neke podatke o povijesti i svrsi Guidestones-a.

PovijestUredi

U lipnju 1979., nepoznata osoba ili osobe pod pseudonimom R.C. Christian, uposlili su Elberton Granite Finishing Company za izgradnju strukture.[3] Jedna je popularna hipoteza ta da je pseudonim počast i u sjećanje na legendarnog osnivača rosicrucianizma iz 17-tog stoljeća, Christiana Rosenkreuza.[3]

NatpisiUredi

Poruka se sastoji od skupine od deset naputaka ili principa, uklesanih u Georgia Guidestones, na osam različitih jezika, po jedan jezik sa svake strane četiri velike uspravne kamene ploče. Gledajući na sjever, u smijeru kretanja kazaljke na satu, jezici na stranicama ploča su: engleski, španjolski, swahili, hindski, hebrejski, arapski, kineski i ruski.

Natpis na engleskom glasi:

 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.[4]

ili u prijevodu na hrvatski jezik:

 1. Održavati ljudsku populaciju ispod 500 milijuna u stalnoj ravnoteži s prirodom.
 2. Usmjeravati razmnožavanje mudro - popravljati formu/kondiciju i raznolikost.
 3. Ujediniti čovječanstvo novim živućim jezikom.
 4. Vladati strašću/žudnjom - vjerom - tradicijom - i svim stvarima s odmjerenim razumom.
 5. Zaštititi ljude i nacije pravednim zakonima i nepristranim sudovima.
 6. Dopustiti svim narodima samoupravu, a vanjske razmirice prepustiti svjetskom sudu.
 7. Izbjegavati beznačajne zakone i nepotrebne službenike (birokraciju).
 8. Uravnotežiti osobne slobode sa društvenim obvezama.
 9. Vrednovati ponajviše istinu - lijepo - ljubav - tražiti sklad s beskonačnim.
 10. Ne biti rak zemlji - Ostaviti prostora prirodi - Ostaviti prostor prirodnome.

Dodatna (obavijesna) kamena pločaUredi

Nekoliko metara zapadno od artefakta, dodatna granitna ploča pojašnjenja postavljena je na tlu. Ova ploča identificira strukturu i jezike koji su na njoj upotrebljeni, navodi razne podatke o dimenzijama, težini i astronomskim značajkama stijena, datum kad su postavljene, te sponzore projekta. Spominje se na njoj i vremenska kapsula zakopana ispod ploče, ali mjesta na kojima bi trebali biti upisani datumi kad je kapsula ukopana i onaj kad bi se trebala otvoriti su prazna, tako da nije jasno jeli vremenska kapsula uopće ikada i stavljena na predviđeno mjesto pod pločom. Svaka strana ove ploče je poravnata sa stranama svijeta, te je označeno da je sjeverni rub "vrh" natpisa.

Kompletan tekst ploče s objašnjenjima je naveden u nastavku. Slika pokazuje cjelokupan razmještaj. Ploča nije baš gramatički najtočnija u punktuaciji i spelovanju (slovopisu), ali ovdje navodim transkripciju teksta kao u izvorniku. U sredini svake stranice je malen krug, svaki sadrži slovo koje označava pripadajuću orijentaciju po stranama svijeta (N, S, E, W).

Na vrhu, u centru ploče je ispisano:

The Georgia Guidestones

Center cluster erected March 22, 1980

(Georgia Guidestones, Centralni skup podignut 22. ožujka 1980.)

Neposredno ispod ovoga je vanjski rub kvadrata u kojem piše:

Let these be guidestones to an Age of Reason

(Neka ovo budu stijene vodilje u Doba Razuma)

Oko rubova kvadrata ispisana su imena starih jezika, jedno po stranici/rubu. Počevši od vrha i dalje u smijeru kazaljke na satu, to su: babilonski jezik (klinastim pismom), starogrčki jezik, sanskrit i staroegipatski jezik (ispisan hijeroglifima).

Na lijevoj strani ploče je sljedeći stupac teksta:

Astronomic Features

1. channel through stone

indicates celestial pole.

2. horizontal slot indicates

annual travel of sun.

3. sunbeam through capstone

marks noontime throughout

the year

Author: R.C. Christian

(a pseudonyn) [sic]

Sponsors: A small group

of Americans who seek

the Age of Reason

Time Capsule

Placed six feet below this spot

On

To Be Opened on

Astronomska obilježjaUredi

1. prorez kroz stijenu označava nebeski pol.

2. vodoravni prorez označava godišnji hôd Sunca.

3. sunčeva zraka kroz vršni kamen označava podne tijekom cijele godine

Ostali tekst na obavijesnoj pločiUredi

Autor: R.C. Christian pseudonim* *krivo napisano

Sponzori: Mala grupa amerikanaca koji traže/žele Doba Razuma

Vremenska Kapsula

Postavljena šest stopa ispod ovog mjesta

Dana (nema ugraviranog datuma)

Za otvaranje dana (nema ugraviranog datuma)

Vidi takođerUredi

IzvoriUredi

LiteraturaUredi

Vanjske PovezniceUredi

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Georgia Guidestones