Gibraltarski prag

Sustav površinskih struja u Mediteranu pokazuje kretanje voda Atlantika prema istoku. Godišnje temperaturne promjene površinskih voda su vrlo drastične i kontroliraju gustoću vode i osnovne osobine godišnjeg biociklusa. Zbog vrlo naglašenog procesa isparavanja površinska se voda postepeno mijenja u gustu vodu dubokog mora povećanog saliniteta. Nema povratnog sustava površinske vode od istoka prema zapadu. Vode Mediterana se vraćaju strujanjem duboke vode prema zapadu i prelijevanjem preko Gibraltarskog praga u duboke vode Atlantika.Sredozemno more sastavni je dio Atlantskoga oceana, s kojim je ostvarena prirodna veza preko Gibraltarskih vrata, odnosno tamošnjeg podmorskog praga – Gibraltarskog praga.U Gibraltarskim vratima u podmorju se uzdiže Gibraltarski prag ,koji odvaja podmorje sredozemnog mora od otvorenog Atlantika.Zbog toga je Sredozemno more toplije i slanije od Atlanskog oceana.Prema procjenama,kišama i dotjecanjem vode rijekama se nadoknadi samo oko 1/4 vode isparene iz Sredozemnoga mora.Bez dotoka vode iz Atlantika Sredozemno more bi presušilo.Izmjena vode preko Gibraltarskog praga je spora i stoga se morska voda u Sredozemnome moru potpuno izmjeni svakih 80 godina.Stoga je Sredozemlje ekološki osjetljivo područje koje lako ugrozi svaka ekološka katastrofa.