Glasovna promjena

Glasovne promjene jesu promjene glasova zbog tvorbe riječi ili promjene oblika riječi uz međusoban utjecaj glasova sličnih ili različitih zvučnih i izgovornih svojstava. Glasovne se promjene događaju na granici morfema i osnove, osnove i morfema te na granici riječi i riječi. Glasovne promjene mogu se javljati samo u izgovoru ili u pismu i izgovoru.


Glasovne promjene u hrvatskome jeziku uredi