Glavičasta kost

Glavičasta kost (lat. os capitatum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena između trapezoidne kosti i kukaste kosti.

KOSTI PEŠĆA:
proksimalni red:
A=čunasta kost, B=polumjesečasta kost, C=trokutasta kost, D=graškasta kost
distalni red:
E=trapezna kost, F=trapezoidna kost, G=glavičasta kost, H=kukasta kost

Gornja ploština kosti uzglobljena je s polumjesečastom kosti, a donja ploština sadrži ploštine za zglobove s 2., 3., i 4. kosti zapešća.

Medijalna ploština uzglobljena je s kukastom kosti, a lateralna s čunastom kosti.

Palmarna i dorzalna ploština služe kao hvatište za zglobne sveze i mišiće.

Vidi uredi